לוועידת הפא בצרפת

ברכות לתלמידי הדאפא של צרפת.

ברגע האחרון של תיקון הפא, טפחו את עצמכם ביציבות, והשלימו את המשימה של הצלת האנשים. אני מאחל לוועידת הפא שלכם הצלחה מלאה.

 

לי הונג-ג'י

26 באוגוסט 2017