Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלת מטיאן-ג'ין הועמדה למשפט בשל אמונתה; התובעת ציטטה כבסיס לתביעה תקנה שבוטלה ב-2011

אפריל 2, 2018 |   כתב מינג-הווי בטיאן-ג'ין, סין

(Minghui.org)

המתרגלת ליו גווי-רונג הועמדה לאחרונה למשפט בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. עורך דינה טען לזכותה החוקתית לחופש אמונה. גב' ליו העידה גם בעצמה להגנתה

ב-7 ביולי 2017 כשגב' ליו רכבה על אופניה החשמליות שוטרים עצרו אותה ללא עילה חוקית באחד הצמתים. סוכני משטרת ג'יאה-רונג-לי הלכו לביתה ללא ידיעתה וערכו בו חיפוש. הם החרימו את ספרי הפאלון גונג שלה וחומרי מידע.

ב-14 באוגוסט היא שוחררה בערבות. שבועיים לאחר מכן היא זומנה לתחנת המשטרה לקחת את האופניים שהחרימו לה. היא חזרה לביתה על אופניה ושוטרים הגיעו דקות אחריה ולקחו אותה חזרה למעצר. מאז היא עצורה במרכז המעצרים של מועצת ביי-צ'ן.

ב-13 בדצמבר היה שימוע בבית הדין. עורך הדין שייצג אותה כפר באשמתה, בטענה שאין כל חוק בסין הרואה את הפאלון גונג כלא-חוקי. ואילו התובעת טענה שספרי וחומרי הפאלון גונג שהוחרמו מביתה של גב' ליו משמשים כראיות מספיקות נגדה. כבסיס משפטי היא ציטטה שתי הודעות שפורסמו ב-1999 על ידי מינהל העיתונות וההוצאה לאור של סין לגבי איסור פרסום ספרי הפאלון גונג.

עורך הדין ענה כנגד, שהמינהל פרסם בשנת 2011 ביטול של האיסור שהיא ציטטה, וזה חוקי לחלוטין למתרגלים להחזיק בספרי וחומרי פאלון גונג. ראה: משרד העיתונות וההוצאה לאור בסין ביטל ב-2011 את האיסור על הוצאה לאור של ספרי הפאלון גונג

עורך הדין המשיך וטען שהחיפוש בביתה של גב' ליו על ידי שוטרים היה בניגוד להליך החוקי, ושזה גם אינו חוקי להמשיך להחזיק בפריטים שהחרימו מביתה של גב' ליו. על-פי חוק, הפריטים האלו צריכים להיות תחת משמרת של מישהו אחר.

התובעת ענתה שאינה יודעת על ביטול האיסור הנוגע לספרי פאלון גונג, או לגבי ההליך המשפטי הנוגע לפריטים מוחרמים. עורך הדין הציע שישלח לה אחרי השימוע עותקים מהחוקים ומהתקנות הרלוונטיים.

גב' ליו העידה להגנתה והסבירה כיצד אחרי שהחלה לתרגל פאלון גונג, חוליים שהיו לה נעלמו. היא הביעה נחישות לעמוד איתנה באמונתה. היא שיתפה גם כיצד משפחתה הושפעה מהרדיפה נגד הפאלון גונג. מאחר שהיא נעצרה פעמים רבות בשל אמונתה. בעלה נכנס לטרואמה קשה, חלה ומת לפני כמה שנים. הנכד הצעיר שלה אמר לה פעם: "איבדתי כבר את הסבא שלי. אינני רוצה לאבד גם אותך".

התובעת המליצה בתום השימוע על מאסר של שנה עד שנתיים בכלא, והשופט אמר שיזמן פגישה עם השופטים העוזרים לו כדי לקבוע את פסק הדין.