(Minghui.org)

מנהל המנהלת הכללית של העיתונות וההוצאה לאור בסין, ליו בין-ג'יה, פרסם את ההודעה ה-50 באחד במארס 2011, שבו בוטלו שתי הודעות שהוכרזו רשמית ב-1999:

1. ההודעה על אישור מחדש הנוגע להיבטים על הוצאות לאור לגבי פאלון גונג 2. ההודעה על איסור הוצאות לאור של ספרי פאלון גונג ואכיפת המנהלת על הוצאות לאור.

נספח:

האחד במארס 2011: הודעה 50 של המנהלת הכללית של העיתונות וההוצאה לאור:

"החלטת מנהלת העיתונות וההוצאה לאור לבטל את הקובץ החמישי של המסמכים התקניים", עברה במהלך פגישת המנהלת השנייה שהתקיימה ב-20 בדצמבר 2010. כעת שוחררה ההודעה לציבור ונכנסה לתוקף מיום ההודעה."

על החתום ליו בין-ג'יה, מנהל המנהלת הכללית לעיתונות והוצאה לאור ה-1 במארס 2011

החלטת המנהלת הכללית לעיתונות והוצאה לאור לבטל את הקובץ החמישי של המסמכים הנורמטיביים:

כדי להתקדם קדימה עם מנהלת המבוססת על החוק ומחזקת את ממשל העיתונות וההוצאה לאור תחת שלטון החוק, מנהלת העיתונות וההוצאה לאור שקלה מחדש את הקובץ החמישי של מסמכים תקניים, והחליטה לבטל 161 הודעות. כעת זה משוחרר לציבור ונכנס לתוקף מיום ההודעה.

רקע לרדיפה

פאלון גונג הוצג לראשונה לציבור ב-1992 ותוך זמן קצר התפשט על פני סין כולה עקב ההשפעות המועילות שלו על שיפור הבריאות והמוסר. עד 1999 כ-100 מיליון אנשים תרגלו את השיטה.

אולם מתוך קנאה ופרנויה לאבד שליטה על העם, ג'יאנג דזה-מין, מנהיג המק"ס לשעבר, החל ב-20 ביולי 1999 את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

הרדיפה הובילה למותם של מתרגלי פאלון גונג רבים במשך 18 שנים. רבים עונו בשל אמונתם ואף נרצחו על ידי המדינה בעבור איבריהם.

למרות הרדיפה, אנשים בכל העולם מתרגלים כיום פאלון גונג. ספרי השיטה תורגמו ליותר מ-40 שפות.

על אף הביטול של שתי ההודעות הבלתי חוקיות האלה, הרדיפה נגד הפאלון גונג עדיין מתקיימת. מתרגלים רבים עדיין כלואים. קריאה או הפצה של חומרי מידע על הפאלון גונג עלולים להוביל עדיין למעצר וכליאה ברובה של סין.