(Minghui.org)

לקראת הקונגרס הלאומי ה-19 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, שוטרים ובכירים השתתפו בקמפיין כלל ארצי המכוון כלפי מתרגלי פאלון גונג.

הקמפיין החדש שהחל באפריל 2017 כלל שוטרים ממחלקת המשטרה של נפת שין-בין, תחנות משטרה בכפרים ובעיירות בנפה, כמו גם בכירים בקהילות ובכפרים. מטרת הקמפיין הייתה הטרדה של מתרגלי גונג.

במקרים רבים השוטרים לא הציגו תעודות זיהוי או צווי חיפוש. הם שאלו מתרגלים אם הם עדיין מתרגלים את השיטה והקליטו את תשובותיהם או צילמו אותם ללא רצונם. היו שדרשו מהמתרגלים לחתום בכתב או בטביעת אצבע על מסמכים של המשטרה.

לשוטרים היו רשימות של אנשים שזוהו כמתרגלי פאלון גונג, טרם החלה הרדיפה ביולי 1999, ורשימות עם שמות מתרגלים שהגישו תלונות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין, המנהיג הסיני לשעבר, על כך שיזם את הרדיפה.

על-פי נתונים שהצטברו באתר מינג-הווי, 162 מתרגלי פאלון גונג מנפת שין-בין עברו הטרדות, ובכלל זה 7 שהמשטרה צלצלה אליהם בטלפון ו-11 שהפסיקו לתרגל בעבר עקב הלחץ עליהם. הקמפיין הזה עדיין נמשך.

להלן מספר מקרים של הטרדה

מר סון האי-פנג- באחד באפריל ניגשו 3 שוטרי העיירה שין-בין למר סון העובד כמוכר סחורות בשוק בהה-נאן ושאלו אותו אם הוא עדיין מתרגל פאלון גונג.

מר סון ענה: "אתם רודפים אותי ללא הפסקה במשך שנים. מתי זה יסתיים?"

אחד השוטרים אמר לו: "זה בגללך עצמך".

מר סון שאל: "במי אני פוגע?"

השוטרים ענו לו שהם רק בודקים מה קורה איתו. לאחר מכן הם הלכו.

גב' סון גווי-ג'י- במאי השנה קיבלה בתה של גב' סון שיחת טלפון מתחנת משטרת שין-בין בה נשאלה אם אמה מתרגלת עדיין פאלון גונג. בתה נבהלה וסגרה מיד את הטלפון. היא סיפרה לאביה על השיחה.

האב והבת פחדו שהמשטרה תעצור את האם ולא הרשו לה לעזוב את הבית או ליצור קשר עם אחרים. בעלה של גב' סון לא הצליח לישון בלילה מרוב פחד, ולחץ הדם שלו עלה.

חודש לאחר מכן הגיע שוטר לביתם. גב' סון סיפרה לו איך הבריאה ממחלות כרוניות רבות עקב התרגול בפאלון גונג. השוטר צילם בווידיאו את סביבת ביתה ועזב.

גב' ליו מיי-לינג- שלושה שוטרים מלווים בבכירים מהעיירה הונג-מיאו-דזי פרצו לביתה של גב' ליו בכפר יינג-יינג מבלי להציג מסמך חוקי כלשהו והפכו את המקום.

גב' ליו החזיקה בספרי פאלון גונג צמודים לחזה, אבל השוטרים חטפו אותם מידיה ואמרו: “את היחידה בכפר שעדיין מתרגלת. אם תמשיכי בכך ניקח אותך למרכז המעצרים נאן-גואו".

גב' סון השיבה: "הייתי במצב בריאות גרוע. עכשיו אני בריאה הודות לפאלון גונג. אני אמשיך לתרגל. זה לא טוב עבורכם לרדוף מתרגלים".

היא סירבה לחתום על המסמכים שלהם.

בכתבה באנגלית בקישור מטה מופיעה רשימה מפורטת של מתרגלים ועיירות בהם מתרגלים עוברים הטרדות.