לוועידת הפא בקנדה

לכל תלמידי הדאפא הנוכחים בוועידת הפא, ברכות!

הכוחות הישנים מעולם לא התכוונו שהדאפא ישרוד את הרֶשע שהם יצרו באש ודם. אבל, בזכות הנחישות האיתנה שלכם, בזכות הנדרים הקדושים שהביאו אתכם לעולם האנושי הזה, בזכות הקשרים הגורליים שיצרתם במהלך תקופות חיים רבות, בזכות ההבנה הרציונלית שלכם את הדאפא, ובזכות המחשבות הנכונות שהדאפא נתן לכם והערובה הבסיסית שמקורה בכוח של הפא, אתם צלחתם את זה!

פעלו היטב, כולכם, במה שעדיין צריך לעשות, וצעדו לעבר העתיד בתהליך טיפוח שהוא ללא חרטות. אני מקווה שלכולכם יהיו דברים שתתעוררו אליהם ודברים שתשיגו!

מאסטר, לי הונג-ג'י 22 ביולי 2019