(Minghui.org) בארוחת ערב חגיגית לבני משפחות חברי מועצת המדיניות של פלורידה שהתקיימה ב-3 באוקטובר 2020, מזכיר המדינה מייק פומפיאו נשא נאום בו גינה את הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד חופש אמונה.

פומפיאו סיפר שרק חזר מאירופה וראה איך הטוֹּב והחסד של ארה"ב סייעו לאנשים לברוח מרדיפת הקומוניזם.

הוא אמר: "הצהרת העצמאות אומרת לנו שהבורא העניק לכל האנשים זכויות מסוימות [שביניהן הזכות] לחיים, לחירות ולמרדף אחר האושר".

לדבריו, "חופש דת הוא 'החופש הראשון' שלנו. כשכל אחד מאתנו יוכל לסגוד בצורה חופשית ולדון בצורה גלויה בשאלות הנצח של הנפש והנשמה, נוכל להבין כיצד אנחנו צריכים לחיות את חיינו – גם כיחיד וגם כחברה".

הוא הזכיר את ההפרות המזעזעות של המפלגה הקומוניסטית הסינית לגבי חופש דת.

מיליון או יותר אויגורים ומוסלמים אחרים מוחזקים במחנות מעצר המתחרים בהתעללויות הגרועות ביותר שהתרחשו במאה הקודמת באירופה".

"הנוצרים בסין מְצוּוִים להחליף את תמונותיו של ישוע בתמונות של היו"ר מאו".

"ואכן, תנועת הפאלון גונג השלווה נאסרה, והמתרגלים שלה נכלאים לעתים תכופות".

הוא הדגיש: "אנחנו, הממשל של טראמפ, דיברנו בגלוי נגד הפגיעות האלה. נקטנו בפעולה נגד אלה האחראים לכך. וחשוב מאוד, אנחנו מגייסים את הידידים ובני הברית שלנו סביב העולם לעשות אותו דבר. אנחנו לא מובלים מאחור – אנחנו מובילים בראש בסוגיה המוסרית הזאת החשובה לעין ערוך".

פומפיאו אמר שצריך לגנות את הרדיפה נגד אמונות דתיות, לא משנה היכן או מתי התרחשה הרדיפה. לדבריו, הממשל הזה "ידבר בגלוי למען חופש דת. זוהי החובה שלנו; זה הדבר הנכון לעשות. הממשל הזה יעשה זאת מדי יום ביומו".

"אמריקה היא מיוחדת במינה משום שאיננו רק מְגנים על העם שלנו עצמנו... אנחנו גם מסייעים למדינות אחרות להגן על חיי האזרחים שלהן עצמן".

הוא רואה את אמריקה מובילה את העולם במאבק למען חופש אמונה: "אנחנו חייבים להגיע לכל מקום בו אחרים פוחדים לדרוך. אנחנו חייבים לדבר בגלוי בזמן שאחרים בוחרים לשמור על שתיקה. אנחנו חייבים לתת לאור שלנו להאיר בזמן שאחרים מחביאים אותו תחת הארגזים".

כמו כן הוסיף שהוא איננו לבדו: "בכל בוקר כשאני מגיע למחלקת המדינה... אני מבקש עזרה מאלוהים לעבור את היום. אני מושיט יד בתפילה כדי שיעזור לי לחיות בחסדו ולעשות דברים שהוא מבקש מכולנו לעשות".