(Minghui.org) לאחרונה, ביטלה המשטרה את תיקי החקירה של 3 מתרגלות פאלון גונג מהעיר הה-פיי בפרובינציית אן-הווי.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' דינג רונג-ג'י נעצרה ללא עילה חוקית ב-9 ביולי 2019 בדרכה ללימוד הקריאה בביתה של גב' ג'ואו יו-יינג.

גב' ג'ואו, גב' הואנג יו-צ'ינג וגב' ג'אנג יינג נעצרו ללא עילה חוקית למחרת, בשעה שלמדו יחד בביתה של גב' הואנג.

עורך דינה של גב' הואנג מסר תיכף ומיד מכתב למשרד התביעה, כשהוא דוחק בתובע לא לאשר את המעצר, משום שלקוחתו לא הפרה כל חוק בכך שקראה ספר בביתה. התובע נענה ושחרר אותה בערבות ב-16 באוגוסט. שלוש המתרגלות הנוספות שוחררו בערבות מיד לאחר מכן.

בחודשים הבאים מתרגלי פאלון גונג מקומיים עבדו צמוד לעורכי הדין של המתרגלות כדי לחפש עבורן צדק. משום שהערבות לשנה עמדה להסתיים ביולי 2020 המשטרה ביטלה את תיקי החקירה של גב' הואנג, גב' ג'ואווגב' דינג. אך לא ידוע מה המצב לגבי המתרגלת הרביעית, הגב' ג'אנג יינג.