(Minghui.org) נציג בית הנבחרים האמריקני סקוט פרי הציג באחד באוקטובר 2020 הצעת חוק בהחלטה: H.R.8491 המגדירה את המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) כקבוצת פשע בין-לאומית מאורגנת.

צילום מסך של הצעת החוק באתר הקונגרס האמריקני

הרפובליקני סקוט פרי מודיע על הצגת הצעת החוק נגד הרודנות העריצה של המק"ס בעצרת שהתקיימה מחוץ לקפיטול של ארה"ב באחד באוקטובר 2020

הרפובליקני סקוט פרי אמר שהצעת החוק תאפשר לסוכנויות אכיפת החוק של ארה"ב ליישם את תקנות RICO (חוק נגד מאפיות ופשע מאורגן) לגבי אלה המעורבים במפלגה הקומוניסטית, כדי שישאו באחריות לפעולות הפליליות שלהם ובכלל זה "גניבה של קניין רוחני אמריקני המתואמת ומונחית על ידי ממשלה, התקפות סייבר על מערכות אמריקניות, ריגול וסחר בפנטניל (סם מסוכן)".

הצעת החוק הוצגה יום אחד לפני שה USCIS -(שירותי הגירה ואזרחות של ארה"ב) פרסם מדריך מדיניות המדגיש את אי הקבילות של חברי המפלגה הקומוניסטית ומפלגות טוטליטריות אחרות. שתי הצעות החוק מאותתות על שינויי מדיניות חשובים של ארה"ב, כדי להתעמת עם הטוטליטריזם של המק"ס.

הרפובליקני פרי הצהיר באתר האינטרנט שלו: "המק"ס היא איום קיומי לחירויות ולחופש האמריקניים, ועל ארה"ב להפעיל את כל מנגנוני הממשלה כדי להילחם בהתנהגות הזדונית הזאת".

"הצעת החוק מבטלת את החסינות הריבונית של המק"ס, ובכך תבטיח שאפילו אם הם דיפלומטים העובדים כאן, אם הם מעורבים בפעילות פלילית, הם יהיו כפופים לכך [לתקופת מאסר]", אמר פרי במהלך עצרת זכויות אדם מחוץ לקפיטול של ארה"ב שהתקיימה באחד באוקטובר.

"אנחנו חייבים להיות הדור ששם קץ למק"ס המרושעת"

פרי אמר בעצרת: "במהלך 100 השנים האחרונות, העולם שלנו ראה את עלייתו של הקומוניזם בברה"מ. והיינו עדים לחופש שהיה בסכנה על ידי הרֶשע. ואנחנו עדים לכך ממש עכשיו כיום".

הוא אמר שהעולם מאפשר למק"ס להתחמק מפעולות הדיכוי שלה, הכוללות את מחנות ריכוז שלה והרדיפה המחרידה נגד פאלון גונג, כמו גם נגד העם המונגולי והעם הטיבטי. "כל זה חייב להסתיים. זוהי פעילות פלילית שכל הקהילה העולמית צריכה להכיר אותה ככזאת ולהתנגד לה. וארה"ב היא זו שצריכה להוביל".

"המק"ס היא כישלון מוסרי מחפיר. היא רקובה. היא שטנית. היא ממסד המשעבד את האזרחים עליהם יש לה ריבונות".

"אנחנו מתכוונים להטיל עליהם לשאת האחריות, להביא אותם לדין צדק ולסיים את הרודנות שלהם.

עלינו להיות הדור המתעמת ומביס ושם קץ למשטר המרושע של המק"ס".