(Minghui.org) ילד בן 4 בעיר מא-צ'נג בפרובינציית הו-ביי לא התקבל לגן ילדים משום שסבתו מתרגלת פאלון גונג ולא נכנעה לוותר על אמונתה. פאלון גונג הוא שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999 ללא כל עילה חוקית.

הילד והוריו הגיעו לגן הילדים בעיר מא-צ'נג ב-6 בספטמבר 2020 – היום הראשון ללימודים – אבל לא נתנו לו להיכנס. התברר שעל מנהלת גן הילדים הופעל לחץ מצד הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) ו"משרד 610" – שתי סוכנויות ממשלתיות שתפקידן לרדוף את הפאלון גונג – שמנעו את קבלת הילד לגן רק מפני שסבתו אינה מסכימה לוותר על אמונתה. סבתו – גב' טאו לָא-הו-אי – הייתה גננת במשך 33 שנים באותו גן טרם פרשה לגמלאות לפני 15 שנים.

– שתי סוכנויות ממשלתיות שתפקידן לרדוף את הפאלון גונג – שמנעו את קבלת הילד לגן רק מפני שסבתו אינה מסכימה לוותר על אמונתה. סבתו – גב' טאו לָא-הו-אי – הייתה גננת במשך 33 שנים באותו גן טרם פרשה לגמלאות לפני 15 שנים.

מאז מאי 2020 המשטרה המקומית והנהלת הגן מטרידים את גב' טאו בת ה-70 ודורשים ממנה לחתום על הצהרות המבטיחות שלא תתרגל פאלון גונג ושלא תשוחח עם אנשים על השיטה הרוחנית. ההטרדות גרמו לגב' טאו ולמשפחתה לחץ נפשי רב.

סגנית מנהלת הגן אמרה פעם לגב' טאו שמשום שלא חתמה על ההצהרות, יישָללו מענקים מכל הגננות בגן. המשטר הקומוניסטי משתמש במדיניות הלחץ הסביבתי והמשפחתי כדי להסית לשנאה כלפי מתרגלי פאלון גונג ולהפעיל עליהם לחץ חברתי קשה.

במקרה אחר, אחד השוטרים בעט בדלתה של גב' טאו וצעק: האם את מתכוונת לפתוח את הדלת או לא? אם לא תפתחי את הדלת נעצור אותך ברגע שתצאי החוצה". עקב האיום הזה של המשטרה, גב' טאו ובני משפחתה לא יכלו לצאת החוצה במשך ימים רבים.

כשגן הילדים במא-צ'נג החל ברישום ילדים בסוף אוגוסט 2020, בנה של גב' טאו רשם את בנו בן ה-4 שהתקבל לכיתת הגן.

כאמור ביום הראשון ללימודים ב-6 בספטמבר, הוריו של הילד הקטן לקחו אותו לגן והתבשרו על ידי הגננת ששמו אינו ברשימה. הוא נשלח ישירות להנהלת הגן. אמו של הילד, כלתה של גב' טאו, מתרגלת פאלון גונג גם היא. היא מצאה את המנהלת ושאלה אותה מדוע שמו של בנה הוסר מהרשימה.

המנהלת התעקשה שגם האם וגם הסבתא יכתבו הצהרות לוויתור על פאלון גונג לפני ששמו של הילד יוכנס לרשימה. המנהלת אמרה לאם: "אנחנו עושים זאת כדי לטהר את סביבת הלימוד שלנו. עלינו לוודא שלא תפיצו שמועות כלשהן או אמונה בדת כלשהי".

האם שאלה את המנהלת: "איך התרגול בפאלון גונג והחיים על-פי העקרונות של אמת חמלה-סובלנות שייכים לרישום בני בגן? לימדנו אותו להיות מנומס, לא להילחם בילדים אחרים ולהקשיב לגננות. מה רע בכך?" היא סירבה לכתוב את "הצהרות הוויתור" ואמרה שתשקול להגיש תביעה משפטית נגד הגן.

המנהלת ריככה את טון הדיבור שלה ואמרה שבאופן זמני בלבד הם עוצרים את תהליך הרישום של הילד וזו אינה ההחלטה הסופית אם הוא יתקבל או לא.

כעת כבר עבר חודש מאז החל גן הילדים לפעול, ולא התקבל כל עדכון ממנו בנוגע לקבלתו של הילד, כמו כן לא החזירו להם את דמי ההרשמה ששילמו.

בשני העשורים האחרונים גב' טאו נעצרה פעמים רבות בשל תרגול בפאלון גונג והייתה עצורה פעמיים במרכז לשטיפת מוח במשך חודשיים.