(Minghui.org) [מובאות] מתרגלי פאלון דאפא באוקלנד, ניו זילנד, ערכו תהלוכת מכוניות בצפון החוף ב -1 בנובמבר 2020 כדי לחשוף את רדיפת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד מתרגלי הפאלון גונג. קרוב ל -14,000 איש השתתפו במרתון חוף הצפוני ואנשים רבים צפו בעצרת המתרגלים ובמצעדם וגינו את מעשי הזוועה של המק"ס.

מצעד מכוניות עובר ברחובות הראשיים של נורת' שור באוקלנד

 

 מר כריס ניומן, מזכ"ל " New Zealand Direct Democratic Party" וחבר מרכזי ב" Advance NZ/Public Party", נאם בעצרת

כריס ניומן, מזכ"ל " New Zealand Direct Democratic Party" וחבר מרכזי ב" Advance NZ/Public Party", הזכיר לאנשים את האיום של הקומוניזם וכיצד הקומוניזם הסתנן לניו זילנד באמצעות פוליטיקה, עסקים, חינוך, חילופי תרבות וערוצים אחרים. לדבריו, כבוד ואהבה לעם הם תנאים מוקדמים ללגיטימיות של ממשלה, דבר שהמק"ס לא עשתה.

ניומן גם אמר שרוב האנשים חושבים שהקומוניזם מת, אך למרבה הצער הדיקטטורה בסין קטלה את חיי העם הסיני. הוא אמר שמתרגלי פאלון דאפא רבים, נוצרים ודיסידנטים הפכו לקורבנות של קצירת האיברים של המק"ס למטרות רווח. "אני רואה את הכנות והחמלה של מתרגלי פאלון גונג ... אתם מעניקים לעולם תקווה", הוא אמר.

 עורך הדין לזכויות אדם קֶרי גוֹר נואם בעצרת

עורך הדין לזכויות אדם קֶרי גוֹר אמר בנאומו, "היום אנו חוגגים 366 מיליון אנשים שהתנערו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית והארגונים המסונפים לה: החלוצים הצעירים וליגת הנוער. אני מברך את מרכז שירות ההתנערות מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ועל כך שאיפשר לזה לקרות. המפלגה הקומוניסטית הסינית מפֵרה את זכויות האדם והביאה רבים להתנער מהמק"ס. רדיפה של מתרגלי פאלון גונג, נוצרי כנסיית הבית, בודהיסטים טיבטים, מוסלמים אויגורים, תומכי דמוקרטיה, עורכי דין סינים לזכויות אדם, ואפילו עותרים רגילים – הביאה רבים למסקנה שאי אפשר לסמוך על המק"ס. כל עוד המק"ס נשארת בשלטון, לא יכולה להיות שום תקווה לכבוד לזכויות אדם וחירויות בסיסיות, חירויות אזרחיות, שלטון החוק או רפורמה דמוקרטית.

מר בארי וילסון, נשיא מועצת אוקלנד לחירויות אזרחיות, נואם בעצרת

בארי וילסון, נשיא Auckland Council for Civil Liberties (מועצת אוקלנד לחירויות אזרחיות), אמר כי המק"ס רודפת לא רק את הפאלון גונג אלא גם את החברה הסינית כולה בדרכים שונות. הוא הודה למתרגלי הפאלון גונג על כך שהם מקדמים את ערנות הציבור לנושא. הוא בטוח שהמק"ס תישא באחריות לרדיפתה נגד הפאלון גונג, הטיבטים, האויגורים וכנסיות הבית, משום שהעולם מבין אט אט את פגיעתו של המשטר הרשע.