(Minghui.org) שמונה חברי פרלמנט שוודי הגיעו לעצרת זכויות אדם שנערכה ב-21 באוקטובר 2020 כדי להביע את תמיכתם. בעצרת שנערכה סמוך לבית הפרלמנט בשטוקהולם השתתפו מתרגלי פאלון גונג ונציגי קבוצות רבות של זכויות אדם. חברי הפרלמנט גינו את ההתנהלות הפלילית של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ברדיפה נגד הפאלון דאפא וקבוצות אתניות אחרות, ועל יצירת כאוס ופורענות בעולם. הם כינו את המק"ס אחד האיומים הגדולים ביותר לעולם ואמרו שעל אנשי העולם לפעול ביחד כדי להחרים את המק"ס.

המק"ס היא "השד"

 חבר הפרלמנט ביורן סודר מדבר בעצרת

חבר הפרלמנט ביורן סודר וחברת הפרלמנט שרה גיל הגיעו לעצרת כדי להביע את תמיכתם בזכויות של מתרגלי פאלון גונג. חבר הפרלמנט ביורן הצביע על השלט "השמידו את שד המפלגה הקומוניסטית הסינית" ואמר "נכון, יפה אמרתם. המק"ס היא אכן השד".

ארצות האיחוד האירופי חייבות לפעול ביחד כדי להחרים את המק"ס ולעצור את חדירתה

 חבר הפרלמנט האנס רוטנברג מדבר בעצרת

חבר הפרלמנט האנס רוטנברג אמר שכל המדינות באיחוד האירופי חייבות לפעול ביחד כדי להחרים את המק"ס. הוא מאמין שחרם משותף היה יעיל יותר אם כל מדינות האיחוד האירופי ישתתפו.

 חבר הפרלמנט פרדריק מאלם מדבר בעצרת

חבר הפרלמנט פרדריק מאלם, אחד המייסדים של "הברית הבין פרלמנטרית בנושא סין (IPAC)" הצהיר שדחיית השירותים של Huawei 5G היה אחד מקווי המדיניות של הממשלה השוודית לעצור את החדירה של סין. "IPAC הפגיש ביחד חברי פרלמנט ממדינות שונות המודאגים לאן מועדות פניה של הממשלה הסינית ומהאיום שהיא מהווה לעולם. על האיחוד האירופי לעבוד ביחד. העולם צריך להתאחד כדי להשיב מלחמה לאיומי המק"ס", הוא אמר.

לפעול ביחד כדי להגן על זכויות אדם

חברת הפרלמנט לוטה ג'ונסון פורנארב מדברת בעצרת

חברת הפרלמנט לוטה ג'ונסון פורנארב אמרה שהיא שמחה לראות איך קבוצות שונות מתאחדות כדי למחות על הפרות זכויות אדם בסין. "כמעט כל המפלגות בפרלמנט נמצאות כאן היום. זה חשוב שנפעל ביחד כדי להגן על זכויות אדם. זה נפלא משום שזה מאפשר לאנשים לראות את התקווה", היא אמרה.

חברת הפרלמנט ג'נין אלם אריקסון בעצרת

חברת הפרלמנט ג'נין אלם אריקסון גינתה בתקיפות את הרדיפה שמנהלת המק"ס נגד מיעוטים שונים. "הרדיפה של המק"ס נגד פאלון גונג, טיבטים, מונגולים ואויגורים ודיכוי האקטיביסטים הדמוקרטים בהונג קונג זוהי פעולה בלתי חוקית. הזילות של המשטר הסיני בזכויות אדם אינה מקובלת".

התייצבו להגן על ערכים אוניברסליים ועצרו את המק"ס

קרולין אדלסטאם, יושבת הראש של קרן אדלסטאם דיברה בעצרת על הרדיפה של המק"ס נגד פאלון גונג במשך 20 השנים האחרונות. היא קראה לחקיקה מיידית כדי לאסור את הנסיעה לסין להשתלות איברים. היא ציינה שאנשי מקצוע הרפואה צריכים להפסיק לעבוד עם התעשייה הרפואית של סין ולהפסיק לעשות איתה עסקים. "אנחנו חייבים להטיל חרם על המק"ס. זוהי האחריות של קבוצות אזרחיות לפקח על הממשלה".

יו"ר קרן אדלסטאם, קרולין אדלסטאם מדברת בעצרת

"המק"ס הוא משטר מרושע בלתי ייאמן. היא מבצעת את הפשע הנורא מכל של רצח עם, מאז מלחמת העולם השנייה. היא נטשה את כל הערכים הבסיסיים של בני אדם ומנסה לשלוט על העולם באמצעות שימוש ברודנות קיצונית", אמרה אדלסטאם. "עלינו להתייצב ולהגן על הערכים האוניברסליים ולעצור את השד".