(Minghui.org) ההחזקות האנושיות של כמה מתרגלים התעוררו כשהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) החלה להוציא לפועל את קמפיין Zero-Out שלה, בניסיון להפחית לאפס את מספר המתרגלים בכל מקום. מטרת הקמפיין היא לכפות על מתרגלי פאלון דאפא הנמצאים ברשימה השחורה של המק"ס לוותר על אמונתם. יש מתרגלים שנשארו יציבים ורוממו את רמות הטיפוח שלהם בכך שסירבו לציית לדרישה זאת, אך אחרים פחדו והלכו על פי החשיבה האנושית שלהם. אני מקווה ששני הסיפורים הבאים יתנו לנו השראה להישאר יציבים כדי שנצליח למלא את שליחותנו.

יום אחד כמה חברי סגל הממשל המחוזי וראש ועדת הכפר באו לביתה של גב' שיו-פאנג (שם בדוי) ודחקו בה לחתום על הצהרה המשמיצה את הפאלון דאפא ולוותר עליו. הם אמרו שהם ימחקו את שמה מהרשימה ויפסיקו להטריד אותה: "שמך יוסר", הם אמרו. גב' שיו-פאנג ענתה מיד: "זה לא יעבוד. שמי חייב להיות בין מתרגלי פאלון דאפא". היא הסבירה להם עובדות רבות על הפאלון דאפא והם הלכו.

חברי סגל הממשל העירוני ומזכיר המק"ס של הכפר באו פעמיים לביתו של מר דה-האי (שם בדוי), וניסו להכריח אותו לוותר על פאלון דאפא. כשהם הלכו הוא כתב את מה שהם אמרו ועשו והגיש את זה לאתר מינג-הווי שפרסם את הדיווח שלו. בפעם השלישית שהם הגיעו הם הביאו מתנות. הם אמרו לו: "בבקשה קבל את מתנותינו. אל תכתוב על הביקור שלנו".

יש מתרגלים שממש מפחדים בכל פעם שהמק"ס מנסה לרדוף אותם. התגובה האנושיתהזאת מתגשמת משום שהם שכחו שהם מטפחים. הם לא הבינו שזו הזדמנות להציל את האנשים שבאו לרדוף אותם ולשפר את הרמה שלהם עצמם. אמונתם הבסיסית במאסטר ובדאפא היא שטחית. המק"ס מנצלת את קמפיין ההפחתה לאפס שלה כדי לאיים ולהפחיד אותם. במקום לפחד, אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי "להפחית לאפס" את ההחזקות האנושיות שלנו, להבהיר את האמת לאנשים שעדיין לא מבינים את האמת, ולצמצם לאפס את מספר האנשים שאינם יודעים את האמת. האם זה לא יהיה נפלא?

עלינו לשנות את המושגים האנושיים שלנו. במקום להיות מפוחדים, צריכה להיות לנו חמלה כלפי האנשים המסכנים האלו שהורעלו על ידי השקרים של המק"ס. עלינו לנצל את ההזדמנות הזו כדי להצילם באופן הגון ומכובד.