(Minghui.org) שר החוץ הקנדי פרנסואה פיליפ שמפיין פרסם הצהרה ב-27 באוקטובר – יום חופש הדת הבין-לאומי – כדי להדגיש את החשיבות של היום המיוחד הזה.

 הצהרת שר החוץ הקנדי ביום חופש הדת הבין-לאומי

היום הזה מציין אירוע חשוב המיועד להבטיח את זכויות אדם האוניברסליות של כל האנשים לתרגל את דתם ולהתמיד באמונותיהם, ללא כל אפליה, אלימות, או ניצול לרעה. שמפיין כתב בהצהרה: "השנה הזו היא גם הזדמנות קריטית להכיר בחוסנן של קהילות דת ואמונה ברחבי העולם מבחינת היכולת של שיטותיהם להסתגל בהקשר של ה-COVID-19".

אנו יודעים גם שמצבי רדיפה רבים ואפליה על בסיס דת או אמונה החמירו במהלך מגפת הקורונה."

"הממשלה הקנדית מודאגת במיוחד לגבי דיכוי אויגורים מוסלמים, בודהיסטים טיבטים, מתרגלי פאלון גונג וקהילות דת ואמונה אחרות בסין", נכתב בהצהרה, וניתנו דוגמאות לדיכוי אמונות גם במקומות אחרים של העולם.

"קנדה תמשיך לפנות בקריאה לממשלות אחרות שיאפשרו להליכים מיוחדים של האו"ם להשיג גישה מיידית, משמעותית ולא מוגבלת", מסכמת ההצהרה. "כחברה רב תרבותית, רבת דתות ורבת קבוצות אתניות, קנדה תמשיך לתמוך ולהגן על זכויות אדם, הכוללות קידום והגנה על חופש דת או אמונה בבית או סביב העולם".

ביחד עם מקביליהם האמריקנים, בכירים קנדים מקדישים תשומת לב להפרות זכויות אדם שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד פאלון גונג, שיטת מדיטציה המבוססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות".

ביולי 2019 קנדה חתמה על הצהרה משותפת עם ארה"ב בפגישה מיניסטריאלית בוושינגטון, כדי לקדם חופש דת. ההצהרה הבליטה את רדיפת האמונה בסין וקראה לממשלה הסינית לכבד את זכויות האדם של כל האנשים. מתרגלי פאלון גונג נמצאים בין קבוצות מיעוט בעלות דת או אמונה בסין העומדות לנוכח דיכוי חמור ואפליה בשל אמונותיהן.

ב-6 בנובמבר 2018 במהלך סקירה תקופתית אוניברסלית על סין באו"ם, קנדה הביעה למשרד המפקח העליון לענייני זכויות אדם (OHCHR) דאגה עמוקה לגבי מעצרים המוניים ודיכוי של אנשי אמונה בסין. כמו כן היא המליצה שסין "תסיים העמדות לדין ורדיפה על בסיס דת או אמונה ובכלל זה מוסלמים, נוצרים, בודהיסטים טיבטים ופאלון גונג".

גם קודם לכן, בסקירה התקופתית האוניברסלית על סין ב-2014, קנדה העלתה את הסוגיה  של קצירת איברים בכפייה על ידי המשטר הסיני ממתרגלי פאלון גונג עצורים.