(Minghui.org) גב' פאן ג'י-רונג, תושבת בייג'ינג בשנות ה-60 לחייה עוברת במהלך חמשת החודשים האחרונים הטרדות שוב ושוב בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' פאן נעצרה תחילה בביתה ב-26 במאי 2020. השוטרים החרימו ממנה את המחשב הנייד שלה, מחשב לוח ושטרות כסף בשווי 4,000 יואן עליהם הודפס מידע לגבי פאלון גונג.

עם ההגבלות החמורות של הצנזורה על המידע בסין, מתרגלי פאלון גונג רבים משתמשים בדרכים מיוחדות להפיץ מידע לגבי אמונתם ובכלל זה הדפסה על שטרות כסף.

לאחר שעצרו אותה לקחו אותה השוטרים בכוח לבית החולים לבדיקת דם, וכדי למדוד את גובהה ומשקלה. זרועותיה היו מכוסות בחבלות מאחיזות השוטרים. (ראה סיבה אפשרית לבדיקות).

בערב נחקרה גב' פאן בתחנת המשטרה. השוטרים ניסו לכפות עליה לחתום על רישומי החקירה. גב' פאן כתבה במקום של החתימה: "פאלון דאפא הוא טוב".

לאחר מכן נשלחה למרכז המעצרים של צ'אנג-פינג שסירב לקבל אותה עקב לחץ דם גבוה ובעיות בריאות אחרות. היא שוחררה בערבות.

השוטרים המשיכו להטריד את גב' פאן בביתה. ב-13 בספטמבר וב-18 בו, ביקרו בביתה. כמו כן צלצלו אליה מספר פעמים כדי להטרידה ולהפחידה.