(Minghui.org) ב-10 בדצמבר יום זכויות האדם הודיעה מחלקת המדינה על 17 בכירים של ממשלות זרות ובני משפחתם הקרובים שתויגו כמפרי זכויות אדם. ביניהם הואנג יואן-שיונג מפקד תחנת משטרה מהעיר שיָא-מן מפרובינציית פו-ג'יאן בסין.

בהודעתו אמר מזכיר המדינה מייק פומפיאו: "להתקדם ולקדם כבוד לזכויות אדם וחירויות יסוד ממשיך להיות עדיפות ראשונה עבור ארה"ב. ביום זכויות האדם הזה, ארה"ב מאששת שוב בגאווה את מחויבותה להשתמש בכל כלי ראוי ובסמכות הזמינה כדי להסב תשומת לב להפרות ופגיעות בזכויות אדם, לא משנה היכן או מתי הן מתרחשות, ולקדם נשיאה באחריות בשל הפרות ופגיעות אלה".

 מזכיר המדינה מייק פומפיאו

"היום מחלקת המדינה מכריזה על תיוג פומבי של 17 בכירי ממשלות זרות ובני משפחותיהם הקרובים בהתאם לסעיף 7031(c) של "חוק מחלקת המדינה, מבצעי חוץ, ותכניות הקצאה קשורות 2020", כפי שיבוצע הלאה באמצעות חוק המשך הקצאות 2021 (Continuing Appropriations Act), וזאת עקב מעורבותם בהפרות בולטות של זכויות אדם", נכתב בהצהרה.

במשך השנים האחרונות ממשלת ארה"ב העצימה את מאמציה לאכוף חופש דת בבית וסביב העולם. "מחלקת המדינה מתייגת את מפקד משטרה הואנג יואן-שיונג ממשרד ביטחון הציבורי בשיא-מן בתחנת משטרת וו-צון, בשל מעורבותו בהפרות בולטות של זכויות אדם בשיא-מן, סין", נכתב בהצהרה. "הואנג קשור להפרות חמורות במיוחד של חופש דת של מתרגלי פאלון גונג, כלומר מעורבות במעצר וחקירה של מתרגלי פאלון גונג בשל תרגול אמונתם. הפעולה מהיום חלה גם על אשתו של מר הואנג".

על-פי מידע מאתר Minghui.org, תחנת משטרת וו-צון משתתפת במעצרים רבים של מתרגלי פאלון גונג מאז 2004. ב-27 בספטמבר 2020 שוטרי התחנה עצרו את גב' יאנג אי-צ'ינג ואיימו על בנה הקטן.

37 ימים אחרי ששוחררה כפו על גב' יאנג לדווח כל יום למשטרה על מקום הימצאה. אחותה, גב' יאנג גווי-מיי, עצורה מאז. "העולם אינו יכול לעמוד מנגד כשממשלת סין מבצעת פגיעות נוראיות ושיטתיות נגד אנשים בסין, ובכלל זה להפר את הזכות המוכרת הבין-לאומית לחופש מחשבה, חופש מצפון, חופש דת או אמונה", נכתב בהצהרה של מחלקת המדינה האמריקנית.

"התיוגים האלה מדגישים את התמיכה שלנו בזכויות אדם וקידום נשיאה באחריות של מפרי זכויות אדם בולטים", סוכם בהצהרה. "אנחנו גאים להוביל את ההגנה על זכויות אדם בכול רחבי העולם, ובכך מוקירים את חזון האבות המייסדים שלנו ומביעים את השאיפה האמריקנית עתיקת היומין שכול האנשים יהיו חופשיים".