(Minghui.org) בכתבה שיצאה ב-27 בנובמבר 2020 ביומון הגדול ביותר בצרפת, "לה מונד", חברי הפרלמנט בצרפת הביעו את דאגתם לגבי קצירת איברים מאנשים חיים המתבצעת בידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) עבור תעשיית ההשתלות הסינית. הם הציעו להציג חקיקה חדשה כדי למנוע מהצרפתים לנסוע לסין לקבל את האיברים האלה.

בכתבה ב"לה מונד" נכתב שיש הרבה תחומים אפורים תחת שיטת הדיכוי של המק"ס ובכלל זה קצירת איברים מדיסידנטים שלא הביעו הסכמתם לכך. המק"ס הודיעה ב-2015 שהיא הפסיקה להשתמש באיברים מאסירים המוצאים להורג, אבל שפע האיברים ומהירות ההשתלות נותרו ברמות שוברות-שיאים בבתי חולים פרטיים וציבוריים בסין.

ג'ושוע רוזנצוויג, מומחה לענייני סין, צוטט בכתבה כשאמר: "אמנסטי [אינטרנשיונל] העלתה מזמן את השאלה לגבי שקיפות הסוגיה של תעשיית השתלות איברים בסין".

הכתבה מציינת שמספר האסירים המוצאים להורג כל שנה בסין הוא סוד מדינה, אבל כמה ארגוני זכויות אדם העריכו את המספר בכ-1,000. העובדה שסין [שאין לה מערכת מוסדית לתרומת איברים] מסוגלת לבצע מספר גדול כזה של השתלות כל שנה במהירות כה רבה, רק מעוררת שאלות נוספות לגבי מקור האיברים.

הכתבה משווה את זמן ההמתנה להשתלה בצרפת לזמן ההשתלה בסין. בצרפת, זמן ההמתנה הממוצע הוא 3 שנים, ובין 15 ל-30 אחוז של פציינטים מתים במהלך הזמן הזה. אבל בסין, שם השתלת איברים הפכה לתעשייה רווחית, זמן ההמתנה הממוצע הוא 12 ימים בלבד.

ראיות רבות מרמזות שמתרגלי פאלון גונג ואויגורים, שרבים מהם עצורים במחנות ריכוז ובבתי כלא, הם שתי הקבוצות העיקריות המכוונות מטרה על ידי המק"ס בשל איבריהם.

בכתבה נכתב שעל אף ששאלות רבות נותרו ללא תשובה, לפחות 60 חברי הפרלמנט הצרפתי עוררו חששות לגבי הסוגיה ואמרו שהם חייבים להיות ערניים לגבי זה.