(Minghui.org) על-פי מידע זמין, 40 מתרגלי פאלון גונ מפרבינציית נינג-שיאה נותרו עדיין במעצר ונשללו מהם ביקורי משפחה או קשר עם העולם החיצון בשל אמונתם בפאלון גונג. על 7 מהם נגזרו תקופות מאסר, והשאר בשלבים שונים של העמדה לדין.

נוסף על כך המתרגלת צ'ן צ'ן, מורה מהעיר צ'ינג-טונג-שיאה, היא בחזקת נעדרת מאז ה-6 בנובמבר 2020. משפחתה חושדת שגם היא עצורה בשל תרגול בפאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

7 מתרגלים נשלחו לתקופות מאסר בכלא

מתרגלת אחת בת 73 נעצרה כבר בנובמבר 2019 ונגזרו עליה 3 שנים. ערעורה נדחה ולא ברור אם היא עדיין כלואה בזמן כתיבת המאמר.

שאר השישה נשלחו בשל תרגול בפאלון גונג ל-3 בתי סוהר שונים: כלא מן-יואן, כלא שי-זווי-שן וכלא הנשים ש נינג-שיאה, לתקופות של 6 עד 13 שנים.

23 מתרגלים עצורים במרכז המעצרים של העיר יין-צ'ואן

8 מתרגלים ממחוז יונג-נינג נעצרו בספטמבר 2019 והועמדו לדין במועצת שי-שיאה. לא ברור אם נגזרו עליהם עונשי מאסר -- 13 מתרגלים נעצרו בעיר יין-צ'ואן ביום אחד, תשעה עומדים בפני העמדה לדין

11 מתרגלים מהעיר ג'ונג ווי נעצרו באוקטובר 2020 ומאז הם במרכז המעצרים של העיר יינג-צ'ואן.

4 נעצרו בין אוגוסט לספטמבר 2019 מהם גב' שאן ג'י-נינג שלא ידוע אם בית הדין נעתר לבקשת עורך דינה לשחררה בערבות. ראה: Once Incarcerated for 13 Years, Ningxia Woman Arrested for Her Faith Again

שלוש מתרגלות נוספות נעצרו באוגוסט 2020

4 מתרגלים עצורים במרכז המעצרים של העיר גו-יואן

שתי מתרגלות נעצרו בספטמבר 2019 ; גב' צ'ן שו-צ'ין, רופאה, נעצרה במארס 2020 ;מר מא ג'י-וו נעצר ביוני 2020 ונשפט בבית דין הביניים בנובמבר 2020.

4 עצורים במרכז המעצרים של העיר שי-זווי-שאן

שלוש מתרגלות נעצרו באפריל 2020 ושוחררו באותו ערב. הן נעצרו שוב ב-16 במאי ביחד עם מתרגלת נוספת.

לארבעתן הוצאו כתבי אישום באוקטובר 2020 ותיקי החקירה שלהן הועברו לבית דין של מועצת דא-וו-קואו בנובמבר 2020. הן צפויות לעמוד לדין בתחילת דצמבר 2020.

עוד 2 מקרי מעצר

מתרגל אחד נעצר בנובמבר 2019 בשל פרסום מאמרים על פאלון גונג באינטרנט.

עוד מתרגל ממחוז יאן-צ'י נעצר ביוני 2020 ומקום מעצרו אינו ידוע.

שמות כל המתרגלים העצורים בכתבה באנגלית.