(Minghui.org) 8 מתושבי העיר נאן-ג'ינג בפרובינציית ג'יאנג-סו נעצרו בביתן בבוקר ב-22 ביולי 2020 בשל אמונתן בפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבתיהן והחרימו את המחשבים שלהן, הטלפונים הניידים, ספרי פאלון גונג וחפצים אישיים. אחד המחשבים והטלפון הנייד של בן משפחה הוחרמו גם כן.

מלבד מתרגלת אחת שנותרה במרכז המעצרים של העיר, כל השבע שוחררו בערבות של בין 2,000 ל-5,000 יואן כל אחת. שתי מתרגלות, גב' צ'ן וגב' יו יואו-פינג הועמדו למשפט בבית דין של מועצת יו-הואה ב-14 בדצמבר. לא ברור אם שאר שש המתרגלות תועמדנה לדין.

שמות כל המתרגלות בכתבה באנגלית