(Minghui.org) בתחילת מאי 2020 נגזרו על מר ג'אנג שו-צ'ינג בן 49 מוו-האן שבפרובינציית הו-ביי 21 חודשים בכלא בשל אמונתו בפאלון גונג. הוא הגיש ערעור לבית דין הביניים בעיר.

פאלון גונג הוא שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר ג'אנג נעצר ב-25 באפריל 2019 אחרי שדיווחו עליו שהפיץ חומרי מידע לגבי פאלון גונג יום קודם לכן. זמן קצר אחרי מעצרו ערכו שוטרים חיפוש בביתו, וב-29 בחודש במקום עבודתו, שם החרימו את המחשב שלו.

 במעצר נמנעו ממר ג'אנג ביקורי משפחה והרשויות איימו על אשתו.

ב-8 באוגוסט הוצא משרד התביעה כתב אישום נגדו. ב-22 בנובמבר הוא הועמד למשפט בבית הדין של וו-צ'אנג. עורך הדין שלו כפר באשמה.

כשהתובע קרא את כתב האישום נגדו, מר ג'אנג הבחין שזו גרסה שונה ממה שקרא באוקטובר ושמספר הראיות נגדו הקשורות לפאלון גונג גדלו ללא הסבר כלשהו.

בתחילת מאי 2020 כחודש לאחר שהעיר נפתחה מהסגר, בית הדין של וו-צ'אנג הודיע על פסק הדין.

במשך שני העשורים האחרונים של רדיפה נגד פאלון גונג, מר ג'אנג נעצר מספר פעמים משום שהתמיד בנחישות באמונתו. אחרי מעצרו האחרון הוריו הקשישים בוכים לעתים קרובות ובתו דואגת לו מאוד ומתקשה להתרכז בלימודיה.