(Minghui.org) מאז ה-20 ביולי 1999, עברו 21 שנים בהן המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מדכאה את הפאלון גונג. 34 חברי הקונגרס האמריקני שלחו לאחרונה מכתבים המגָנים את המק"ס בשל האכזריות שלה כלפי מתרגלי פאלון גונג וקוראים לסיום הרדיפה.

 34 חברי הקונגרס האמריקני

סנאטור פטריק ליהי מוורמונט המכהן כיום בפעם השמינית תקופה של 6 שנים בקונגרס, ונחשב לחבר הקשיש ביותר בסנאט, כתב במכתבו:

"מתרגלי פאלון גונג הוכנסו למחנות, הוכו, חושמלו, 'הואכלו' בכוח ובכפייה הותקפו מינית, הורעבו ועונו בדרכים נוראיות אין סופיות אחרות, במאמץ של הממשלה הסינית לכפות עליהם לוותר אמונתם, לגנות ולהשמיץ את הקהילות שלהם. על הממשלה הסינית להפסיק לאלתר את המעצרים השרירותיים שלה ואת האלימות האכזרית נגד מתרגלי פאלון גונג, דתות אחרות ומיעוטים אתניים... המצוקה של פאלון גונג בסין דורשת את תשומת לבנו ואת הגינוי שלנו".

סנאטור רון ג'ונסון מוויסקונסין כתב: "במשך 21 שנים המק"ס מנהלת קמפיין אינטנסיבי, מקיף ובלתי נסלח נגד אלה המתרגלים פאלון גונג", הוא כתב במכתבו.

תמי בולדווין, גם היא מוויסקונסין, מקווה שהדיכוי יסתיים במהרה. היא כתבה: "אני מקווה שיום אחד בקרוב, מתרגלי פאלון גונג בסין ובכל רחבי העולם יוכלו לממש את העקרונות שלהם כשהם חופשיים מדיכוי".

נציג בית הנבחרים קן קלוורט מקליפורניה אמר שמתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות, עינויים, כליאה בלתי חוקית וקצירת איברים בכפייה: "הרדיפה האכזרית הזאת בלתי נסבלת וחייבת להיפסק", הוא אמר.

נציג בית הנבחרים אנטוני גונזלס מאוהיו כתב: "אני חבר גאה בכוח המשימה על סין בבית הנבחרים ואני מתמקד במשימה כדי שהמק"ס תיחשב אחראית להפרות זכויות אדם הבוטות שלה ולפרקטיקות האכזריות נגד האזרחים שלה עצמה. אני תומך בחוסן ובנחישות העיקשת של הפאלון גונג במאמצים שלהם נגד המק"ס לחופש מידע".

נציג בית הנבחרים מטקסס רון רייט כתב: "אני גאה לייצג בבית הנבחרים מתרגלי פאלון גונג רבים כל כך מהמחוז השישי בטקסס ואני מלא תקווה שעמיתיהם לשיטה יוכלו לתרגל בסין בצורה חופשית וללא פחד מתישהו בזמן הקרוב. אני מצפה להמשיך את עבודתי כדי לסיים את הרדיפה של המק"ס נגד האנשים שלכם בחודשים ובשנים הבאים".

שמות חברי הקונגרס בכתבה באנגלית בקישור מטה.