(Minghui.org) גב' מנג צ'ינג-מיי בת 76 מתה בכלא אליו נשלחה לתקופה של 3 וחצי שנים בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני מאז 1999.

משפחתה של גב' מנג קיבלה שיחת טלפון מכלא הנשים ג'י-נאן בפרובינציית שאן-דונג בסביבות ה-13 ביוני שהיא במצב קריטי. כשמיהרו לבית החולים הצבאי בשאן-דונג, גב' מנג כבר מתה. בתעודת המוות שלה נכתב שמתה ב-6 בבוקר ה-14 ביוני מכשל רב איברי עקב חוסר איזון אלקטרוליטי. רשויות הכלא אמרו שגב' מנג פתחה בשביתת רעב לפני 28 ימים, אבל הכחישו שהאכילו אותה בכוח ובכפייה או עינו אותה.

המשפחה דרשה להחזיר את אותה למחוז שאן לשריפת הגופה, אבל הרשויות סירבו לאפשר זאת. הם שרפו את גופתה בג'י-נאן, ולמשפחה הותר רק לקבל את האפר שלה ב-16 ביוני.

גב' מנג סבלה מנזק עצבי חמור כתוצאה מתאונת דרכים. משפחתה בזבזה הון רב כדי לחפש לה מרפא אבל ללא הועיל. יום לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג כל התסמינים נעלמו והיא יכלה ללכת שוב בעצמה.

לאחר שהחלה הרדיפה ב-1999 גב' מנג נעצרה שוב ושוב והוטרדה על ידי שוטרים. ב-20 באוגוסט 2009 היא נעצרה למשך 45 יום. המשטרה ניסתה לשלוח אותה למחנה עבודה בכפייה, אבל הרשויות שם סירבו לקבלה עקב מצב בריאותה הגרוע.

היא נעצרה שוב ב-19 באפריל 2013. משרד התביעה של מחוז שאן החזיר את תיק החקירה שלה עקב חוסר ראיות מספיקות אבל "משרד 610" לחץ על התובע להרשיע אותה.

ב-18 ביוני 2013 הועמדה למשפט. עורך דינה כפר באשמתה וטען שזהו חופש האמונה שלה לתרגל פאלון גונג. השופט גזר עליה 3 שנים בכלא הנשים בפרובינציה.

פחות משנה לאחר שחרורה היא נעצרה שוב במאי 2017 בשל הפצת חומרי פאלון גונג. הפעם נגזרו עליה 3 וחצי שנים בכלא הנשים.

גב' מנג פתחה בשביתת רעב במארס 2018 כדי למחות על הרדיפה ובעקבות זאת עינו אותה באמצעות "האכלה" בכוח ובכפייה ועינו אותה. משפחתה חושדת שגם טרם מותה עינו אותה, כולל "האכלה" ברוטלית בכפייה, וייתכן שמותה הפתאומי נבע כתוצאה מכך.