(Minghui.org) אני בת 75 והתחלתי לתרגל פאלון דאפא ב-1996. לאחר שהמשטר הקומוניסטי הסיני פתח ברדיפת הפאלון גונג ב-1999, לא פסקתי אף פעם ממאמציי להעלות מודעות לגבי הרדיפה, והיו לי מספר היתקלויות עם המשטרה ועם סוהרי מרכז המעצר.

בשל המחשבות הנכונות החזקות שלי והגנת המאסטר, רוב הסכנות נמנעו. ברצוני לשתף שלושה סיפורים.

סוכן סמוי מרכיב משקפי שמש כדי להתחמק ממני

ערב אחד לפי שהחשיך יצאתי לתלות עלונים של פאלון דאפא. לפני שהצלחתי לשים אחד על עמוד חשמל, שוטר בלבוש אזרחי ניסה לקחת מידי את העלון. לא פחדתי ובמהירות החזרתי את העלון לכיסי. אולי בשל המחשבות הנכונות שלי הוא עצר בעצמו והזהיר אותי טרם לכתו שלא אתלה עלונים.

הלכתי בעקבותיו בכוונה להסביר לו למה רציתי לתלות עלונים: היות שהמשטר חסם ערוצים חוקיים שבאמצעותם יכולנו לעתור בשביל פאלון דאפא, מתרגלים כמוני השתמשו בדרכים יצירתיות לחשוף את רדיפת הפאלון דאפא, כולל תליית עלונים.

כנראה שהוא הבין שאני עוקבת אחריו, וחבש משקפי שמש אף שכבר היה ממש חשוך בחוץ. ניחשתי שהוא לא רוצה שאזהה אותו ואשלח את תמונתו לאתר מינג-הווי שם כולם יכולים לראות אותו.

המקרה הזה עזר לי להשיג הבנה טובה יותר לדברי המאסטר:

"כשהמחשבות נכונות, הרוע מתמוטט" ("הונג יין II", "ממה יש לפחד?")

לעמוד לצד מתרגל שנאסר

לפני שנים ביקרתי מתרגל שנכלא בכלא פאן-ג'ין בפרובינציית ליאו-נינג כי סירב לוותר על פאלון דאפא. הוא היה כחוש ומצומק כתוצאה מהתעללויות שעבר בכלא.

גיניתי את השומר שפיקח על הביקור שלנו: "למה תלית את האיש הזה הפוך במשך זמן רב כל כך, ראשו התנפח נורא. זה אכזרי".

השומר האשים את המתרגל שלא רצה לעשות עבודה ללא תשלום כפי שהורו לו.

השבתי: "זה לא נכון. אתה עינית אותו כי הוא לא הסכים לוותר על פאלון דאפא. מה קרה למצפון שלך? מה היה קורה אם אתה או שומרים אחרים היו נתלים הפוך? היית מבין את הסבל של המתרגל!"

השומר לא אמר דבר. שני שומרים אחרים שבאו לחדר הביקורים שמעו אותי וגם הם לא אמרו דבר. עזבתי את הכלא בבטחה לאחר הביקור.

המשטרה ליוותה אותי החוצה בחיוך

פעם הייתי בתחנת אוטובוסים וסיפרתי לאנשים על פאלון דאפא. שני שוטרים המוצבים בתחנה הגיעו ולקחו את החוברת שבדיוק מסרתי.

הם הביאו אותי למשרד שלהם והשליכו את כל תכולת תיקי החוצה. נשארתי רגועה ואמרתי: "מה שכתוב בחוברת נאמר היטב. כולכם צריכים לקרוא את זה". הרגשתי בנוח והתיישבתי.

כשאחד מהם האשים אותי שאני נגד המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), סיפרתי להם על מפקדת משטרה לשעבר מפרובינציית הה-נאן שמתה בתאונת דרכים בשעה ששלושת הנוסעים האחרים במכונית לא נפגעו כלל. אמרתי שמותה היה גמול קארמתי על שלקחה חלק ברדיפת הפאלון דאפא. כשהם ראו שאני נינוחה וללא פחד, גישתם השתנתה והם התייחסו אליי יפה.

הם רצו שאלך לדרכי אך אני לא סיימתי: "אתם לובשים מדי משטרה ועליכם לעשות את מה שאתם אמורים לעשות. זיכרו, אל תעשו רע".

ביקשתי מהם לקרוא את חומרי הקריאה שהם השליכו על השולחן. הם חייכו וליוו אותי מחוץ למשרד.