(Minghui.org) מר גואו יו-ניאן בן 85 מהעיר ג'י-לין בפרובינציית ג'י-לין נכנס ב-6 באוגוסט 2020 לכלא לתקופה של 6 שנים בשל תרגול בפאלון גונג, חרף מצב בריאותו העלוב.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר גואו נעצר בביתו השכם בבוקר ה-19 ביולי 2019. מרכז המעצרים המקומי סירב לקבל אותו במהלך אותו יום בשל תוצאות בדיקותיו. המשטרה קנסה אותו ב-2,000 יואן ושחררה אותו בערבות.

בנובמבר 2019 הוא הועמד לדין ומאוחר יותר באותו חודש נגזרו עליו 6 שנים בכלא.

המשטרה לקחה אותו לבית החולים ל-2 בדיקות נוספות שבשל תוצאותיהן סירב מרכז המעצרים לקבלו. אילצו אותו לשלם עבור הבדיקות כמה אלפי יואן.

ביולי 2020 ביקר אותו השוטר לי מתחנת משטרת שין-אן והורה לו לערוך בדיקה אחת נוספת. מרכז המעצרים עדיין סירב לקבלו עקב מצב בריאותו העלוב והמשטרה נאלצה לשחרר אותו.

אך ב-6 באוגוסט 2020 המשטרה לקחה את מר גואו לכלא. למשפחתו לא נתנו לבקר אותו או לשלוח לו בגדים או צרכים חיוניים יומיומיים. לא ברור אם הוא עבר בדיקה נוספת טרם כליאתו.

כתבה קשורה:

Jilin Man, 85, Sentenced to 6 Years In Prison for His Belief