(Minghui.org) באוגוסט 2019 יותר מ-160 תושבי העיר נאן-יאנג בפרובינציית הה-נאן נעצרו בשל התמדתם באמונה בפאלון גונג. 27 מהם הועמדו למשפט ב-11 באוגוסט 2020 בבית הדין של מועצת וואן-צ'נג. לא ברור אם הם נשפטו ביחד או בנפרד.

בית הדין לא הרשה למתרגלים לשכור עורכי דין, אלא מינה להם עורכי דין מטעמו, כדי שיודו באשמתם. לפחות 4 מתרגלים העידו להגנת עצמם וכפרו באשמה, כי לתרגל פאלון גונג אינו עבירה על פי החוק הסין.

הפאלון גונג (נקראת גם פאלון דאפא) היא שיטה רוחנית לגוף ולנפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי מאז 1999.

נמסר שהתובע וואנג פנג המליץ על עונשי מאסר של5 עד 14 שנים בכלא למתרגלים.

למעצרים הנרחבים בשנה שעברה קדם ניטור אינטנסיבי של מתרגלי פאלון גונג מקומיים שהחל באפריל 2019. ביולי 2019 שוטרים וסגל ועדות שכונות ביקרו מתרגלים בביתם כדי לאסוף מידע על תעודת הזהות שלהם ורישום משק הבית שלהם. לרוב המתרגלים נלקחו הטלפונים הניידים שלהם.

ב-20 באוגוסט אחר הצהריים כל השוטרים שהשתתפו במעצרים התאספו לפגישה משותפת בה הצטוו לכבות את הטלפונים הניידים שלהם. באותו לילה בסביבות השעה 10 התחילה פעולה מתואמת לעצור מתרגלים ולערוךחיפוש בבתיהם. המעצרים המשיכו גם בחצות והתרחבו גם לפרוורים של נאן-יאנג. אומת לאחר מכן שיותר מ-160 מתרגלים נעצרו.

מתוך 27 מתרגלים שהופיעו בבית הדין ב-11 באוגוסט 2020, שמונה שוחררו בערבות באוקטובר 2019 ושאר 19 המתרגלים נעצרו במרכז המעצרים של העיר. לכל 27 המתרגלים הוצאו כתבי אשמה ב-15 באפריל 2020 ותיקי החקירה שלהם הועברו לבית הדין בוואן-צ'נג.

שמות 8 המתרגלים ששוחררו בערבות ושאר -19 הנותרים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

אתר מינג-הווי אימת שלפחות 30 מתרגלים נוספים עצורים במרכז המעצרים של נאן-צ'נג, אבל תיקי החקירה שלהם מנוהלים על ידי בתי דין שונים. שמותיהם מפורטים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

נמסר שחלק מהמתרגלים הועמדו לדין במאי 2020 בבית הדין של מועצת וו-לונג. לא ידועים פרטים נוספים.

לכתבה קודמת:

העיר נאן-יאנג בפרובינציית הה-נאן: 32 מתרגלי פאלון גונג נעצרו תוך יומיים