(Minghui.com) ביום של טקס פתיחת בית הספר שלי, בית הספר תכנן להניף את דגל המפלגה הקומוניסטית הסינית (CCP). הודעתי למספר מתרגלים אחרים על השעה המדויקת להנפת הדגל וביקשתי מהם לשלוח מחשבות נכונות כדי למנוע את התרחשות האירוע, וכך להרחיק את נוכחות המק"ס מבית הספר.

סגן המנהל הודיע: "כולם לעמוד להנפת הדגל!" באותו הרגע החשמל בבית הספר נפל. רבים מיהרו לתקן אותו, אך לא ניתן היה להשיב את החשמל. הדגל לא הונף באותו יום.

אחר כך, מתרגל אמר לי שמספר מתרגלים שלחו מחשבות נכונות במשך חצי שעה כדי למנוע את הנפת הדגל. אנו יכולים לראות לפי זה שהעוצמה של שליחת המחשבות הנכונות היא לא רגילה.

רוח עזה

יום אחר, בית הספר הקים ליד הכניסה הקדמית לוח עם כרזה המשמיצה את הדאפא. הלוח עמד מול רחוב סואן. רבים מהרכבים והולכי הרגל שעברו במקום יכלו לראות אותו. המק"ס ניסתה להרעיל את מוחם של עוד יותר אנשים. שלחתי מחשבות נכונות ואמרתי: "רוח חזקה תעיף את הלוח כך שאיש לא יראה אותו".

בשעת לילה מאוחרת הייתה רוח עוצמתית. למחרת הלכתי לבית הספר ושמחתי לראות שהלוח נפל. זה לא היה דבר רגיל שיש רוחות חזקות באותה עונה של השנה. הודיתי למאסטר שהביא את מזג האוויר הזה שהפיל את הלוח שהיה מסוגל להשפיע לרעה על אנשים רבים.

הכוח בשליחת מחשבות נכונות הוא אדיר!