(Minghui.com)בחודש יולי השנה איבדתי את השמיעה באוזן שמאל שלי. בתחילה לא שמתי לב לזה, חשבתי   שזה יעבור תוך מספר ימים. אך השמיעה שלי רק החמירה, הבנתי שהמצב רציני. מדוע קורה מצב כזה למטפח? בוודאי ישנה כאן בעיה. לאחר שנרגעתי, התבוננתי פנימה וגיליתי שיש לי שתי החזקות חזקות.

מנטליות של התפארות

למספר מטפחים עמיתים יש בעיות שמיעה, דבר המקשה על התקשורת איתם. לעתים קרובות ריכלתי על אלה שהם חירשים, על אלה שיש להם בעיות שמיעה וכו'. ציינתי לעצמי שהשמיעה שלי עדיין טובה מאוד למרות היותי מבוגרת בכמה שנים מהמטפחת שהיו לה בעיות שמיעה. זו הייתה מנטליות של התפארות, החזקה חבויה עמוק. היה קשה לגלות אותה מבלי לתת תשומת לב רבה. מנטליות ההתפארות הייתה מתבטאת מפעם לפעם בצורות שונות, כמו לדבר בקול רם מדי, להיכנס לתוך דברי אחרים, לחזור על דבריי שוב ושוב, לחשוש שמא לא הייתי מובנת, להשוות את החוזקות שלי עם חולשותיהם של אחרים. הבנתי שעליי להיפטר מהמנטליות הזאת משום שהיא מזיקה ביותר.

ההחזקה להקשבה לרדיו

יש לי הרגל להקשיב לתוכניות רדיו בזמן הפסקת הצהריים. הבנתי שזו החזקה וניסיתי פעמים רבות להפסיק, אך תוך מספר ימים הייתי שבה להקשיב לרדיו. לאחר מספר חודשים של מאמצים כושלים פיתחתי בעיית שמיעה באוזן אחת. הבנתי שעלי להתייחס ברצינות להחזקה הזאת. נהגתי לחשוב שאין זו בעיה כה גדולה משום שרוב התוכניות להן הקשבתי היו בנושא ספרות קלאסית או מאורעות היסטוריים. חשבתי שזה בסדר משום שאלה אינם דברים של תרבות המפלגה. העדפתי ליהנות ממעט בידור במקום לישון בזמן הפסקת הצהריים.הבנתי שטעיתי, משום שגם אם תוכניות רדיו אלה אינן ממש תוכניות של תרבות המפלגה, למעשה שום דבר בסין אינו באמת נקי מתרבות המפלגה.

כשהתעוררתי לבעיות שלי שלחתי מחשבות נכונות לסלקן. שמתי את הרדיו בצד ולא הקשבתי לתוכניות רדיו מאז. לאחר פחות משבועיים, השמיעה שלי שבה למצבה הקודם.

השיעור הזה עזר לי להבין כמה רציני הוא הטיפוח. עליי לטפח בנחישות, לעשות היטב את שלושת הדברים ולחזור לבית האמיתי שלי.