(Minghui.org) [תמצית] בנובמבר 2020 נאסרו לפחות 754 מתרגלי פאלון גונג ו-1,284 הוטרדו בשל אמונתם, מספרים אלה מעלים את סך העצורים לשנת 2020 ל- 5,933 ואת סך ההטרדות ל-7,192.

פאלון גונג הידועה גם בשם פאלון דאפא היא שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של אמת, חמלה, סובלנות ונרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בשל הצנזורה הקפדנית על המידע בסין לא תמיד ניתן לדווח על מקרי הרדיפה במועד והמידע אינו תמיד זמין במלואו.

מספר המעצרים וההטרדות של מתרגלי פאלון גונג בין ינואר לסוף בנובמבר

המשטרה ערכה פשיטות בבתיהם של 285 מהמתרגלים שנעצרו או הוטרדו והחרימה סכום בסך 689,110 יואן. 144 מתרגלים היו למעלה מבני 65 והמבוגר שבם היה מתרגל בן 90. 31 מתרגלים היו בשנות ה-80 לחייהם.

מתרגלי הפאלון גונג הקשישים שהוטרדו או נעצרו בנובמבר 2020

מספר המעצרים וההטרדות הגבוה ביותר היו במחוזות ג׳לין, שן-דונג, הה-ביי, היי-לונג-ג׳יאנג וליאו-נינג. במחוז הביי לבדו הוטרדו ונעצרו 315 מתרגלים.

 מספר מתרגלי הפאלון גונג שהוטרדו ונאסרו בנובמבר 2020

בתחילת השנה פתח המשטר בסין בקמפיין הרדיפה“zero-out” , שמטרתו לגרום לכל מתרגלי הפאלון גונג לוותר על אמונתם. מתרגלים רבים ובני משפחותיהם הוטרדו על ידי הרשויות. בני משפחה שימשו פעמים רבות כבני ערובה כדי להפעיל לחץ על המתרגלים. פעמים רבות נאסר על ילדי המתרגלים ללמוד בבתי הספר. בחלק מהמקרים הוכנסו המתרגלים למרכז לשטיפת מוח. המשטר מתגמל את השוטרים על כל מאסר כדי לעודדם לעצור מתרגלים.

קמפייין הרדיפה zero-out

“zero-out” הוא היוזמה החדשה של הוועדה לעניינים פוליטיים ומשפטיים PLAC, סוכנות משפטית העומדת מעל לחוק שתפקידה לרדוף את הפאלון גונג. הרשויות בכל רחבי סין מוציאות לפועל את הוראות הוועדה כולל במונגוליה הפנימית, ובמחוזות ג׳ה-ג׳יאנג, הו-נאן, הה-ביי, טיאן-ג׳ין וצ׳ונג-צ׳ינג.

גב׳ שן יאו-ג׳ן

גב׳ שן יאו-ג׳ן מתרגלת פאלון גונג בת 60 מג׳י-לין, נאסרה ללא עילה חוקית מספר פעמים בעבר. בנובמבר פשטו עשרות שוטרים על בית אחותה, שאצלה שהתה כדי לברוח מהרדיפה

גב׳ וואנג מיי-הונג, מהנדסת כבת 60, ובתה


גב׳ וואנג מיי-הונג, מהנדסת כבת 60, ובתה. גב׳ וואנג נאסרה ב-15 בנובמבר. בעבר היא כבר ריצתה 11 שנות מאסר בשל אמונתה, ועברה עינויים קשים בעת מאסרה