(Minghui.org) בקמפיין החדש “Zero-out” אנשים שנשלחו מטעם הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) במחוז דא-שינג'אן-לינג בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, ניגשו לכמה בתי מתרגלים ודרשו שיחתמו על הצהרה לוותר על אמונתם. כאשר המתרגלים לא היו בבתיהם, הם היו מנסים לכפות על בני משפחותיהם לחתום במקומם על ההצהרות.

קמפיין “Zero-out” נקבע בהוראת ועדת ה- PLAC המרכזית, סוכנות הפועלת מעל לחוק שמשימתה לרדוף מתרגלי פאלון גונג. הקמפיין הוא מאמץ מרוכז לכפות על כל המתרגלים ברשימה השחורה של הרשות לוותר על אמונתם.

ב-21 באוגוסט 2020 בעלה של גב' שאו לי-הואה זומן ממקום עבודתו למנהל משרד ביטחון הפנים המקומי ומנהל ה-PLAC המקומי. הבעל התבקש לחתום על הצהרה לוויתור על פאלון גונג בשם אשתו, מה שלטענתם יאפשר להסיר את שמה מרשימת הרשות. כמו כן הבטיחו להעניק לו בתמורה להסכמתו 3,000 עד 5,000 יואן. בעלה של גב' שאו סירב לשתף פעולה.

ב-11 באוקטובר זומנו בעליהן של גב' שאו וגב' ג'או פיי-ג'ן לממונים עליהם בעבודה כדי לחתום על הצהרות לוויתור על פאלון גונג עבור נשותיהם. עבור שניהם היה זה הסירוב השני.

יומיים לאחר מכן בעלה של גב' שאו קיבל שיחת טלפון מהממונה עליו להגיע למשרדו שאיים עליו בתוצאות חמורות אם יסרב לחתום על ההצהרה. הבעל אמר לו: "מאז שהיא מתרגלת פאלון גונג כל המשפחה שלנו במצב בריאות טוב. במהלך 20 השנים האחרונות לא נזקקנו לשום תרופות. היא אישה מצוינת, טובת לב ועובדת קשה". הוא סירב שוב לחתום על ההצהרה.

בעלה של גב' ג'או זומן למשרד הממונים עליו ב-14 באוקטובר. הממונים חזרו שוב על אותה דרישה בפניו לחתום על הצהרה בעבור אשתו והבטיחו להעניק לו 5,000 יואן בתמורה. הבעל אמר לממונים עליו: "אשתי נשלחה לכלא ל-5 שנים פשוט משום שסירבה לוותר על אמונתה באמת-חמלה-סובלנות. היא סבלה רבות בכלא ואיבדה את עבודתה כמורה". הוא אמר שהרדיפה גרמה לו ולמשפחתו סבל רב, אבל הוא אינו יכול לחתום על הטופס.

ב-20 באוקטובר נשלחו שני הבעלים לחל"ת והוזהרו שיוכלו לחזור לעבודתם רק בתנאי שישכנעו את נשותיהם לוותר על פאלון גונג.

בנוסף לשתי המתרגלות המוזכרות לעיל, גם בעלה של גב' שיאה שיו-מיי נקרא למשרד ה-PLAC ב-10 באוקטובר 2020 והתבקש לחתום על הצהרה לוויתור על פאלון גונג בשם אשתו. הוא סירב לעשות זאת.

למחרת בבוקר, המנהל של גב' שיאה בעבודה פנה שוב לבעלה והבטיח להעניק לו כסף בתמורה לחתימתו על ההצהרה בעבור אשתו.

הבעל סירב שוב בנחישות. הוא אמר למנהל, שהיה עד לכך שאשתו החלימה אחרי שהחלה לתרגל פאלון גונג: "ללא פאלון גונג לא נוכל לדמיין כמה היא הייתה סובלת מכל המחלות הרבות שהיו לה".

המנהל אמר: "שמה מופיע ברשימה של הרשות. אם תחתום בעבורה, נסיר את שמה מהרשימה". הבעל השיב: "אני חושב שאין לזה כל קשר אלינו".

ב-20 באוקטובר הרשויות פנו שוב לבעלה של גב' שיאה ואיימו להטריד אותו כל יום אם לא יחתום על ההצהרה.

הטרדות דומות קרו באזור אחר בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג. יום אחד בנו של מטפח קיבל שיחת טלפון מוועדת השכונה ונדרש לחתום על הצהרה שאביו לא יתרגל עוד פאלון גונג. הם איימו שאם יסרב לא ירשו לו לצאת לנסיעות.

הבן דחה בתקיפות את הדרישה הבלתי הגיונית. איש הצוות לא ויתר ואמר לו: "אז צלם את אביך בווידיאו כשהוא אומר שלא יתרגל פאלון גונג".

הבן השיב: "אבי לא יעשה זאת. הוא בן יותר מ-80 ואני לא אשכנע אותו לעשות משהו בניגוד לרצונו. אם הוא היה אבא שלך, מה היית אתה עושה?"

איש הצוות בצד השני של הטלפון שתק. אחרי זמן מה הוא אמר: "אוקיי אני מבין".