(Minghui.org) מתרגלים קשישים רבים נפטרו לאחר שלא עברו את מבחן קארמה של מחלה, או זמן קצר לאחר שביצעו סידורי הלוויה ל"מותם העתידי".

המאסטר אמר:

"אמרנו שטוב או רע באים ממחשבה אחת של האדם וההבדל במחשבה האחת הזו יכול להביא לתוצאות שונות." (הרצאה רביעית, "ג'ואן פאלון")
"לאנשים מבוגרים עם איכות מולדת טובה, זמן התרגול שלהם יספיק. אבל יש קריטריון אחד – שזמן החיים שהוארך מעבר לתוחלת החיים שהוקצבה מיועד אך ורק למטרת הטיפוח. ברגע שהמחשבה שלך סוטה אפילו מעט זה יביא לסכנת חיים, כי אורך החיים שלך כבר נגמר מזמן." (הרצאה ראשונה, "ג'ואן פאלון")

מדוע מתרגל יסבול מתוצאות כה קשות על כך שאין לו מחשבות מתאימות? הסיבה לכך היא שמתרגלים אלה עדיין מחזיקים במחשבה של "לידה, הזדקנות, מחלה ומוות" – ומאפשרים לכוחות הישנים לנצל את הפרצה הזאת ולדאוג שהם אכן ימותו בטרם עת.

זה חוק אוניברסלי שבני אדם חייבים לעבור דרך מעגל הלידה, ההזדקנות, המחלה והמוות. אבל חוק זה אינו חל על מתרגלי פאלון גונג מתמידים המטפחים לרמות גבוהות יותר מבני אדם!

חלק מהמתרגלים הקשישים נפלו קורבן לתפיסת הרעיון של "להזדקן", ולכן הם מרגישים שזה "רגיל" כששיערם הופך לאפור וכשקמטים מופיעים לפתע, או כאשר הם חווים ראייה מטושטשת, אובדן זיכרון, כאבי שרירים או לקות שמיעה. הם משוכנעים שכל זה "רק תופעת טבע", או "חלק מתהליך ההזדקנות". ברור לי שאנשים אלה קשורים עמוקות למושג של "הזדקנות".

יש כמה מתרגלים שחווים התקפי קארמה מחלתיים ארוכים מכיוון שהם לא מסוגלים לפרוץ את האשליה של "מחלה". יש אחרים שמשוכנעים לחלוטין שהם לעולם לא ימותו, פשוט כי הם מתרגלים פאלון גונג. אנשים אלה טרם ויתרו על המושג "חיים ומוות".

המאסטר אמר לנו:

"החומר הזה בעל האנרגיה הגבוהה הוא בעל תבונה. כיוון שהוא נאגר בכל תא של גוף האדם, עד מקור החיים, במשך הזמן הוא הופך להיות באותה צורה של התאים שבגופך וגם באותו סדר שבו המולקולות מסודרות ובאותה צורה של גרעין האטום, אבל המהות השתנתה והגוף כבר לא מורכב מתאי הבשר המקוריים. האם לא עברת את חמשת האלמנטים? מובן שהטיפוח-תרגול שלך לא הסתיים ואתה עדיין מטפח ומתרגל בין אנשים רגילים. לכן באופן חיצוני אתה נראה כמו אדם רגיל. ההבדל היחיד הוא שאתה נראה צעיר מאוד יחסית לאנשים בגילך." (הרצאה ראשונה, "ג'ואן פאלון")

מכיוון שגופנו הופך לחומר בעל אנרגיה גבוהה, האם אין עלינו להסתכל על דברים גם מרמה גבוהה?

מטפחים רבים מאסכולות אחרות התאמנו במשך 1,000 שנה במטרה להתעלות על החוק של "לידה, הזדקנות, מחלה ומוות".

עם זאת, על ידי הבאה להרמוניה מלאה ושלמות של כל הנדרש להגעת סטטוס פרי - ושל ישויות לאין ספור - אנו יכולים להגיע לאותה מטרה תוך כמה עשרות שנים!

חובה עלינו להיפטר במהירות מהמושג "לידה, הזדקנות, מחלה ומוות", ובכך למנוע מהכוחות הישנים לנצל את הפרצה הזו.

האם לא קל יותר להבהיר את האמת לאנשים כאשר הם רואים מתרגל צעיר תוסס, נמרץ, עומד לפניהם, במקום מזדקן וחלש!

במציאות, מתרגלי פאלון גונג צריכים להיראות צעירים בהרבה מגילם האמיתי!