(Minghui.org) [תמצית] על-פי מידע שנאסף על ידי Minghui.org, נכון ל-21 בדצמבר 2020, 74 מתרגלי פאלון גונג מהעיר דא-ליאן שבפרובינציית ליאו-נינג עצורים עדיין בשל אמונתם.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה לגוף ולנפש המתבססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. אחרי הצגתו לציבור ב-1992, אין ספור אנשים נמשכו לעקרונות העמוקים ולתועלות הבריאות שלו. מפחד הפופולריות הגדלה והולכת שלו, החלה המפלגה הקומוניסטית הסינית קמפיין דיכוי כלל-ארצי נגד השיטה לפני 21 שנים. מאז, עשרות אלפי מתרגלים נחשפים למעצרים, לכליאה, עינויים עבודה בכפייה ואפילו לקצירת איברים בכפייה.

אחד מהמתרגלים האלה כלוא מחוץ לפרובינציה. שאר המתרגלים מוחזקים ב-6 בתי כלא וב-4 מרכזי מעצר שונים ברחבי הפרובינציה.

בכלא הנשים בפרובינציה כלואות 36 מתרגלות.

בכלא שן-יאנג כלואים 4 מתרגלים

בכלא דונג-לינג בעיר שן-יאנג כלואים 4 מתרגלים

בכלא שי-הו בעיר בן-שי כלואים 2 מתרגלים

בכלא העיר דא-ליאן כלוא מתרגל אחד

בכלא הנשים שי-ג'יא-ג'ואנג בפרובינציית הה-ביי כלואה מתרגלת אחת

במרכז המעצר של העי דא-ליאן עצורות 21 מתרגלות

במרכז המעצר פו-לאן-דיאן בדא-ליאן עצורים 2 מתרגלים

במרכז המעצר ווא-פאנג-דיאן בדא-ליאן עצורות 2 מתרגלות

במרכז המעצר קאי-פה בדא-ליאן כלוא מתרגל אחד

שמות כל המתרגלים העצורים והכלואים בכתבה באנגלית.