(Minghui.org) מאמצע נובמבר שיתפתי בחשבון הפייסבוק שלי חדשות מחברת תקשורת אמינה אודות הזיופים בבחירות ושימועים ציבוריים בנושא זה. מטרתי היא לעודד את "הרוב השקט", שתמשיך להיות לו תקווה.

למרות זאת חשתי שלמאמציי לא היו את התוצאות המקוות היות שהרבה אנשים הם אדישים או שהם מאמינים בתקשורת "שמאלנית" ומתעלמים מדיווחים הסותרים את אמונתם. פיתחתי החזקה לתחרותיות וניסיתי לשכנע אחרים ולאמת את עצמי בתהליך הזה. פחדתי ש"יסדרו" את האנשים על ידי שקרים.

במאמר החדש שלו "לוועידת הפא בטייוואן" המאסטר אמר,

"כשאתם מבהירים את האמת, אל תציבו את עצמכם בין אנשים רגילים, ורק כאשר תמקמו עצמכם נכון תוכלו לא להיסחף אל תוך הכאוס, ורק אז תפעלו טוב יותר." ("לוועידת הפא בטייוואן")

חשתי שהפִּסְקָה הזו מכוונת אלי. לאחר שקראתי אותה פעמים רבות, וכשחיברתי אותה עם הרצאות אחרות, הגעתי להבנה שהמאסטר מדבר על מצב שהוא מעבר לעולם האנושי. אם הייתי מתחרה בסערת רגשות בין אנשים רגילים ונלחם, אזי הייתי אותו דבר כמו כל אדם רגיל המוחה מתוך שיש לו רדיפה אחר דברים פוליטיים. אבל אם אינני עושה דבר, זה הופך לנושא מוסרי ונושא של השין-שינג, היות שזה עניין של עיקרון.

הפא-שן של המאסטר הנחה אותי לקרוא את הלימוד הקשור לפו-יואן-שנים.

המאסטר אמר:

"הנשמות המשניות (פו יואן-שן) לא היו בתוך שלושת העולמות, למרות שהיו בקרבת שלושת העולמות. זה דומה לאיך שאני עומד בקרבה לשולחן, אבל לא נכנסתי לתוך השולחן. לכן הנשמה המשנית יכלה להצליח בטיפוח ולחזור לשמים." ("לימוד הפא בוועידה של 2007 בניו יורק", 2007)

כמתרגלים אנחנו אמורים "להתעלות מעל חמשת האלמנטים ושלושת העולמות" והדרישות מאתנו צריכות להיות:

"אנשים שגופם בעולם האנושי אבל מחשבתם מעבר לו." ("הרצאת הפא בוועידת הפא הבינלאומית במנהטן 2005")

הגעתי להבנה שהנשמה המשנית אינה בתוך שלושת העולמות, כך שהיא אינה חיים המורכבים מחומרים בתוך שלושת העולמות. אלו חיים מרמות גבוהות יותר. אין עליי להגביל את מקורות המידע שלי או לגמרי לא לעשות כלום בקשר לכך. עליי לעשות שימוש טוב בחדשות וסרטי הווידאו המוכנים על ידי מתרגלים העובדים בתקשורת. אבל אין עליי להיות שקוע במחאות של אנשים, לאפשר לאמוציות שלי להיות מוטרדות, או להיסחף על ידי חדשות טובות או רעות.

תהליך הבהרת האמת אודות הדאפא הוא גם הזדמנות לטהר את עצמי ולסלק מושגים אנושיים והחזקות. אני מזכיר לעצמי שאין עלי לרדוף אחרי "לייקים" כשאני מפרסם חדשות או סרטי ווידאו. ההתייחסות שלי צריכה להיות טהורה וקדושה.

שליחת מחשבות נכונות היא גם חשובה. שמתי לב שבדרך כלל ראיתי חדשות חיוביות בימים ששלחתי היטב מחשבות נכונות, ולהיפך.

אני מאמין שהתוצאה תגיע בצורה טבעית כשמתרגלים עושים את הדברים הנכונים ועומדים בסטנדרט של הדאפא.