(Minghui.org) אחרי שהחלה הרדיפה נגד פאלון דאפא ביולי 1999, רק קומץ מתרגלים בכפר שלנו המשיכו בתרגול. המשטרה הגיעה לעתים קרובות להטריד אותנו או לפשוט על הבתים שלנו, ולפעמים גם לעצור אותנו. בכל פעם שבכירי הכפר ידעו שהמשטרה מגיעה, הם היו מזהירים אותנו מראש כדי להגן עלינו. לעתים קרובות הבהרנו לבכירי הכפר את האמת לגבי פאלון דאפא ונתנו להם חומרי מידע. גם עזרנו להם לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) וארגוניה. הם התברכו בשל תמיכתם בדאפא ונבחרו מחדש בכל הבחירות.

בסוף שנה שעברה, מתרגל עמית ואני חילקנו בכפר לוחות שנה לשנה החדשה וחומרי הבהרת אמת. התושבים שמחו לקבל אותם והיו שפרשו מהמק"ס וארגוניה. התעודדנו לראות אנשים מתעוררים.

לילה אחד שוב הלכנו לשם עם עוד חומרי מידע. ביקרנו בכל בניין דירות, עלינו במעלית עד למעלה וירדנו מקומה לקומה. דפקנו על דלת של כל יחידת דיור כדי לשוחח עם אנשים ולחלק להם חומרי מידע. כשאף אחד לא פתח את הדלת, תלינו את חומרי המידע על ידית הדלת.

כשהגענו לבניין האחרון והיינו בדרכנו לעלות, מישהו קרא לנו. זה היה מזכיר הכפר. הוא אמר: "אני יודע שזה אתם. מהרו וצאו מהאזור הזה".

שמענו לדבריו ועזבנו את המקום. הוא הלך אחרינו. כשהגענו למקום בטוח הוא סיפר לנו שבכירי הכפר נקראו לפגישה והוזהרו שמתרגלי פאלון דאפא מחלקים חומרי מידע. התבקשנו לא לחזור לאזור הזה באותו לילה ולהיות זהירים. "אני אדאג לשאר", הוא אמר לנו.

מאוחר יותר נודע לנו שהמשטרה בדקה את מצלמות המעקב כדי לאתר אותנו. היות ששנינו לבשנו מסכות, בכירי הכפר טענו שהם לא יכלו להכיר אותנו. התרגשנו באמת מההגנה טובת הלב שלהם.

]כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.[