(Minghui.org) 13 תושבי העיר טאנג-שאן בפרובינציית הה-ביי הועמדו למשפט בבית הדין של מחוז לואן-נאן ב-20 ביולי 2021 בשל תרגול פאלון גונג, שיטה רוחנית למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטית מאז 1999.

ידוע על 6 מתרגלים שנגזרו עליהם תקופות מאסר בכלא מ-6 חודשים ועד 10 שנים. לגבי שאר 7 המתרגלים – עדיין אין פרטים.

13 המתרגלים נעצרו בגל מעצרים משטרתי ב-12 באוגוסט 2020 . לשם כך גויסו יותר מ-100 שוטרים להפחיד ולאיים, לעצור ולענות יותר מ-50 מתרגלים בניסיון לכפות עליהם לוותר על אמונתם. כמה מתרגלים בטיאן-ג'ין הסמוכה – רשות בשליטה מרכזית – נעצרו אף הם.

רוב המתרגלים שוחררו מאוחר יותר ללא הרשעה, אבל תיקים של 13 מתרגלים נמסרו למשרד התביעה.

בית הדין של מחוז לואן-נאן קבע בתחילה את מועד השימועים ל-20 עד ה-21 בינואר 2021 אך מאוחר יותר ביטל את השימועים עקב מקרים מקומיים של התפרצות הקורונה. גזרי הדין ניתנו לתקופות של 6 חודשים ועד 10 שנים.

שמות המתרגלים שנגזרו עליהם תקופות מאסר ואלה האחראים על הרשעתם שלא כחוק מפורטים בכתבה באנגלית.

פרטי קשר של העבריינים שהשתתפו ברדיפה זו מפורטים בכתבה באנגלית.

כתבה קשורה:

העיר טאנג-שאן, פרובינציית הה-ביי: 26 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד ללא עילה חוקית

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]