(Minghui.org) אחרי התפרצות מגפת הקורונה, מתרגלי פאלון דאפא רבים מחוץ לסין החלו לטלפן לאנשים בסין כדי להציע להם תקווה. הם מבהירים את האמת לגבי פאלון דאפא ולגבי הרדיפה ועוזרים לאנשים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) וארגוניה.

אנשים רבים אמרו שחשו השראה ועידוד אחרי ששוחחו עם מתרגלים ופרשו מהמק"ס.

"עוד ועוד אנשים יראו מבעד לשקרים של המשטר הקומוניסטי"

המורה להיסטוריה מר וו קיבל שיחת טלפון ממתרגל. כששמע על מה השיחה, הוא אמר מיד: "כבר פרשתי מהמק"ס.אני יודע שמתרגלים מתקשרים לאנשים ומספרים להם את האמת. אני מאמין שעוד ועוד אנשים יראו מבעד לשקרים של המשטר הקומוניסטי".

הוא הוסיף: "אני מורה להיסטוריה. אני מכיר את ההיסטוריה של המק"ס ואיך המשטר מכסה על העובדות ומעוות אותן. לדוגמה, אני יודע שהמק"ס המציאה שקרים לגבי איך היא נלחמה נגד יפן במלחמת העולם השנייה. השגתי סרט תיעודי על ההיסטוריה האמיתית של המלחמה שהופק על ידי במאי בחו"ל. הסרט התיעודי הזה נחסם בסין ונאסר להקרנה. הקרנתי אותו בכתה שלי כדי לעזור לתלמידים לדעת על ההיסטוריה האמתית. המק"ס מעוותת את ההיסטוריה ומרעילה את הילדים. אני מנסה כמיטב יכולתי לאפשר לתלמידים שלי לדעת את העובדות כדי שהם יוכלו לשפוט ברציונליות ולפתח דרכים רציונליות של מחשבה. אני רוצה לעזור להם לחקור את האמת בעצמם. זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות".

הוא אמר: "לפעמים אני מרגיש שבחברה הכאוטית הזאת, ככל שאני צלול יותר אני חש כאב רב יותר. אני באמת מקווה שיום אחד תהיה לי הזכות הבסיסית להתחבר לאמת כמו אנשים מחוץ לסין. אינני יכול לומר הרבה משום שאני בסין. חשתי חסר אונים מאוד מפני שלא יכולתי לדעת איך לפרוץ את חומת האש של האינטרנט כדי להגיע לאמת נוספת. המקור היחיד ממנו אני יכול להשיג את האמת היא ממכם המתרגלים. אני תמיד מפיץ את האמת כמיטב יכולתי. אם חומת האש של האינטרנט בסין תיפול, אז המק"ס תימחק במהירות מההיסטוריה".

לאמת יש כוח לעודד ולרומם

מר וו ביקש מהמתרגל שצלצל אליו גם לעזור לו עם עוד דבר אחד. הוא אמר: "לעתים קרובות אני מאזין לתכניות של לי מו-יאנג ב-NTDTV. אני מקשיב לכל תכנית שהוא הפיק. לתכנית שלו יש כוח לעודד ולרומם ולמדתי רבות ממנה. זה העניק לי ביטחון וכח".

הוא הוסיף: "בבקשה אמור לו שהתכנית שלו חושפת אמת רבה. בבקשה אמור לו שאני מנסה כמיטבי להאזין לתכנית שלו בחברה ללא תקווה הזאת. אנחנו באמת זקוקים לאמת ולעידוד מכם. אני תמיד חש עצוב מפני שכל כך קשה להיוודע על האמת בסין. אני מכיר אנשים רבים טובים כמוכם שעושים רבות כדי להפיץ את האמת. אני מקשיב גם לתכניות נוספות ב-NTDTV וב-Epoch Times. תודה כה רבה לכולכם".

בכיר בדרג גבוה במק"ס מקשיב במשך יותר משעה

עוד ועוד בכירים בדרג גבוה אינם טורקים את הטלפון כשמתרגלים מחו"ל מצלצלים אליהם. הם יודעים שהמק"ס מנטרת את שיחות הטלפון שלהם, כך שהם שותקים במהלך השיחה ואז אומרים כמה מילים במהירות כדי להביע את יחסם.

נשיא כלי תקשורת של המק"ס ענה לשיחת טלפון של מתרגל. הוא הקשיב לאמת לגבי פאלון גונג ולגבי טבעה המרושע של המק"ס במשך שעה ו-15 דקות. הוא לא אמר מילה, אבל כשהמתרגל שאל אותו אם הוא עדיין על הקו, הוא כחכח בגרונו כדי להראות שהוא מקשיב עדיין. כשהמתרגל שאל אותו אם הוא מעוניין לפרוש מהמק"ס הוא לחש: "כן".

נשיא אחד הבנקים גם הוא הקשיב לאמת במשך יותר משעה. בסוף שיחת הטלפון הוא אמר בקול נמוך: "כן, אני אפרוש. תודה".

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]