(Minghui.org) איך השנאה נוצרת? אם אדם חווה מילדותו שמתנשאים עליו, מאיימים עליו, או מונעים ממנו משהו טוב – במיוחד אם זה קרה בתקופת בית ספר יסודי או תיכון – ייתכן שהוא יחוש שנאה. שנאה זו עלולה לגדול יותר ויותר אם הוא עובר דיכוי על ידי בני כיתתו, על ידי החֶברה, או על ידי בעלי כוח וממון.

שנאה וכעס גם קשורים וקרובים כי שנאה מייצרת כעס, וכעס מעמיק את השנאה. שנאה גם קשורה לחשד. שנאה עלולה להתעורר כאשר מישהו שומע או רואה דברים לא נעימים. ככל שהוא שונא יותר, החשד מתעורר יותר. ככל יש בו יותר שנאה כך סביר להניח שהוא ייאבק בחזרה עם מילים פוגעניות.

שנאה יכולה ליצור מחשבות דמוניות עד לנקודה שאדם מרגיש שמח כשהוא רואה אחרים סובלים. שנאה נגרמת על ידי טבע דמוני ויכולה לגרום לאדם להיות מרושע. כששנאה בין בני משפחה גדלה, המשפחה כולה עלולה להפוך לעוינת. אחרי ששומעים מילים לא נעימות, אדם עלול לחשוב שבן משפחתו אמר את המילים בכוונה. כשאתה לא אוהב את מה שקרובך אמר, אולי תחוש כעס ותעשה משהו פוגע מתוך שנאה. אפילו אז אתה עלול להרגיש שהכעס שלך לא סופק. התנהגות שכזאת, שמקורה באנוכיות והיא מתעלמת מרגשותיהם של אחרים, היא ביטוי של טבע דמוני. איך מישהו יוכל לטפח עם כל כך הרבה טבע דמוני?

כשמישהו מאבד את מזגו, השנאה שולטת בו. כשהוא מונע על ידי שנאה, אין בו שום רגש של רחמים או טוב לב. עם שנאה רבה, הטבע הדמוני בשליטה ואתה נעשה לא רציונלי. אם מישהו נשלט על ידי מצבי רוח כאלו, הוא גרוע יותר מאדם ממוצע ואין לו ההתנהגות של מטפח.

המאסטר אמר:

"אם מטפח לא יסלק את הטבע הדמוני באמצעות טיפוח, הגונג שלו יהיה מבולבל נורא או שהאדם יכנס לדרך דמונית." ("טבע בודהא וטבע דמוני", "יסודות להתקדמות במרץ 1")

לכן שנאה היא מסוכנת מאוד. זהו כוח בעל עוצמה שעל מטפחים לסלק. מזג רע, כעס, תחושת שמחה לנוכח מזלם הרע של אחרים, חשדנות וכו' –כל אלה צריכים להיות מסולקים.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.]