(Minghui.org) מתרגלי דאפא ובני משפחה של מתרגלים שהם במצב בריאות תקין והיכולים לשיר או שיש להם הלהט לשיר יכולים לשלוח וידיאו של "מבחן בד" (אודישן) קורות חיים וצילום של כל הגוף לכתובות הדוא"ל המצוינות למטה. מועמדים, הן גברים והן נשים בין הגילים 16 עד 50, מוזמנים לפנות. הדד-ליין להגשה הוא 10 בדצמבר 2021.

הפונים צריכים לקבל המלצה ממתאם מקומי של אגודת הדאפא, ממתאם פרויקט, או ממתרגל ותיק מוכר.

כתובות דוא"ל:

Email addresses for submissions:auditions@shenyunperformingarts.org

admission@feitianacademy.org

ההודעה נמסרה בזאת.

משרד ה"שן יון"

21 בנובמבר 2021

ל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי].