(Minghui.org) רדיפת הפאלון גונג נמשכת כבר 20 שנה. מתרגלים בסין התמידו בהעלאת המודעות לרדיפה בעולם על אף האיום במעצר, כליאה ועינויים. כתוצאה מכך, לא רק שאנשים רבים התעוררו, אלא שאף כמה ממבצעי הרדיפה שינו את גישתם כלפי הפאלון גונג.

ביולי 2019 חילקו שתי מתרגלות מבוגרות חומרי מידע על פאלון גונג ודיברו עם אנשים על הרדיפה בעיר בפרובינציית גואנג-דונג. מישהו תפס אחת מהן והתקשר למשטרה. לאחר 20 דקות הגיעו שוטרים ולקחו אותה לתחנת המשטרה.

השוטרים ערכו חיפוש בתיקה של המתרגלת ודרשו לדעת את שמה, כתובתה, ואת מקור חומרי המידע. היא השיבה רק: "אני מתרגלת פאלון גונג", וסירבה לענות אל כל שאלה אחרת. השוטרים נעשו מתוסכלים וצעקו עליה. לבסוף הם התקשרו לראש "משרד 610", שהוא משרד לא חוקי שמשימתו להשמיד את הפאלון גונג וניתנה לו הסמכות מעבר למערכת המשפטית.

כשראש "משרד 610" הגיע, הוא זיהה את המתרגלת ואמר: " הו, זו שוב את! את יכולה לתרגל בבית שלך, כי אנחנו באמת לא רוצים לעצור אותך...". הוא פנה לשוטרים ואמר: "בואו לא נתנכל לה".

כשהשוטרים שמעו את דבריו של ראש "משרד 610", הם התרככו. הם התקשרו למשפחתה שעה מאוחר יותר, וכלתה באה לקחתה הביתה.

שנה לפני כן, כמה מתרגלים שוחחו פנים אל פנים עם אותו ראש "משרד 610", וסיפרו לו על הפאלון גונג. הוא גם קיבל מכתבים עם מידע על הפאלון גונג. בעזרת כל המידע הזה מצפונו התעורר והוא שינה את גישתו כלפי הפאלון גונג. השינוי שחל בו גרם ליותר ויותר שוטרים בתחנת המשטרה המקומית, כולל מפקד המשטרה, להבין שמתרגלי פאלון גונג הם אנשים טובים וחפים מפשע.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.]