(Minghui.org)בשניים שלושה חודשים האחרונים היה לי כאב עצבי ברגלי השמאלית והיה לי קשה להצליב  את רגליי בתנוחת הלוטוס המלאה. הסתכלתי פנימה אך לא הצלחתי למצוא את שורש הבעיה. ידעתי שבמובנים רבים אינני עומדת בסטנדרט של הפא, אך הכאב לא עבר. הרגשתי חסרת אונים.

ניסיתי לעשות מדיטציה בבוקר אך לא הצלחתי למשוך את רגלי השמאלית למעלה. בתחילה חשבתי: "אולי אשב בתנוחת חצי לוטוס. אבל מה אם מחר יהיה גרוע יותר ואוכל רק להצליב את רגליי ברפיון? אין עליי לחשוב כך, אחרת אמשיך למעוד בטיפוח".

מחשבה נוספת צצה במחשבתי מיד לאחר מכן: "האם אני מוכנה לסבול כאב למען הישויות שבעולמי?" השבתי: "כן". ואז שאלתי את עצמי: "אם אוכל לשאת שנייה אחת נוספת כדי להציל עוד ישויות חיות, האם אהיה מוכנה לתת את הכול?" ותשובתי שוב הייתה: "כן".

לאחר כמה רגעים הצלחתי למשוך מעלה את רגלי השמאלית. זה הרגיש טוב ויישרתי את גופי. הכאב נעלם והרגשתי נפלא! לאחר שעה של מדיטציה רגלי חזרה למצבה הנורמלי.

הבנתי כשאשר הייתה לי מחשבה חסרת אנוכיות ועשיתי דברים לטובתן של כל הישויות הגעתי לסטנדרט של הפא וכוח הדאפא נגלה בפניי. זה כמו מה שהמאסטר אמר בשיר:

חיים חדשים

"השקפות משתנות,
הדברים המנוונים מושמדים,
אור וזוהר מופיעים." ("חיים חדשים", "הונג יין")


[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.]