(Minghui.org) אני חקלאי הגר באזור בו משתמשים במאגר מים להשקיה. השטח שלי, דונמים של שדה אורז, מסתמך על מי המאגר.

בחודשי מאי ויוני שותלים את שתילי האורז. אך תכולת המאגר אינה גדולה, וכשעונת השתילה מגיעה המאגר מתרוקן במהירות.

אם מפספסים את עונת השתילה היבול יושפע מכך. לפיכך חפר "צוות התוצרת" של האזור שלנו בריכה בתחתית ההר כדי לאסוף מים כתוספת למי המאגר. למרבה הצער מי הבריכה לא סיפקו מספיק מים כדי לפתור את המחסור במים. וכך החקלאים היו צריכים לעמוד בתור להשקיית היבול שלהם. הרבה פעמים אנשים רבו אחד עם השני בגלל המחסור במים, ואני הייתי אחד מהם.

ביולי 1996 התחלתי לתרגל פאלון דאפא. לאחר שקראתי את "ג'ואן פאלון" ועוד הרצאות על הפא, הבנתי שלטפח את מחשבתי ואת לבי זה המפתח לשפר את עצמי. כשפעלתי על פי העקרונות אמת-חמלה-סובלנות, הבנתי שהתנהגותי הלוחמנית בנושא המים רחוקה מאמת-מידה של מתרגל.

הגעתי להבנה שמתרגלים צריכים להתחשב קודם באחרים ולהתייחס בקלילות לאינטרסים אישיים. חשבתי שאינני צריך להילחם באחרים, ושמחסור המים מספק עבורי הזדמנות לסלק את ההחזקה לאינטרס אישי.

בוקר אחד ביוני 1997 הגיע תורי להשקות את שדה האורז שלי. עשיתי את כל עבודות ההכנה יום לפני כן ובבוקר המחרת קמתי מוקדם והלכתי לבריכה להביא מים. בדרך עצר אותי חקלאי בשם ג'וּ, ואמר שהתירס שלו עומד להתייבש וזקוק להשקיה, אז נתתי לו להשתמש במים שהוקצבו לי.

לאחר שג'וּ השקה את שדה התירס שלו, חקלאי אחר בשם ג'יאנג ביקש ממני לתת לו להשתמש במים בשביל שדה האורז שלו. לאחר שג'יאנג השתמש במים, האיכרים ליו, וונג, ג'ואו, וג'יאנג אחר ביקשו ממני לתת להם להשתמש במים.

ששת האיכרים קיבלו את המים שהיו צריכים עבור יבוליהם. שמחתי בשבילם וקיוויתי שיהיה להם קציר טוב. הם הכירו לי תודה עד מאוד.

אמרתי להם: "אני מתרגל פאלון דאפא. המאסטר שלנו רוצה שלא נהיה אנוכיים".

אף ששדה האורז שלי לא קיבל אפילו טיפת מים אחת באותו יום, לבי היה רגוע.

אולי המאסטר ראה ששיפרתי את מחשבתי ואת לבי. ואז ירד גשם שוטף כל הלילה ומילא את שדה האורז שלי במים. למחרת יכולתי לשתול את שתילי האורז כפי שתכננתי.

עלינו תמיד לזכור שאנחנו תלמידי דאפא: כל דבר שאנחנו עושים צריך להתבסס על עקרונות הפא ועלינו לשים קודם את צרכיהם של אחרים לפני שלנו.

המאסטר דואג לנו בכל רגע. כשהדיבור והפעולות שלנו הם בהתאם לעקרונות הפא, המאסטר ידאג לנו.

המאסטר אמר:

"מה ששייך לך לא תאבד," ("ג'ואן פאלון", הרצאה שביעית)


[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.]