(Minghui.org) מאז שהחל קמפיין הרדיפה הכלל ארצי על ידי המשטר הקומוניסטי בסין ב-1999, כלא הנשים של טיאן-ג'ין משתתף ברדיפה נגד הפאלון גונג, שהיא שיטה רוחנית שלווה לגוף ולנפש.

הקומה השנייה בכלא היא מקום השמור לכליאה ועינויים של מתרגלות פאלון גונג המסרבות לוותר על אמונתן. גם סדנאות הכלא ממוקמות שם, כך שהמכונות הפועלות מכסות על רעש הצרחות מהעינויים.

בכלא מתקיימים גם "סדנאות" שטיפת מוח כדי להכפיש ולהשמיץ את הפאלון גונג. יש הוראות לאסירות לפקח ולענות מתרגלות. במהלך השנים שעברו היו כמה מתרגלות שעונו עד מוות ובכלל זה גב' צ'ן-רווי-צ'ין: Imprisoned Woman Dies of Abuse, Family Pressured to Sign Waiver of Liability וכמה מתרגלות נוספות שנרדפו עד סף מוות או עד התמוטטות נפשית. כמו גם גב' שו שואה-לי: Practitioners Tortured to the Point of Mental Collapse in Tianjin Women's Prison, גב' יאנג ג'יאן וגב' ג'אנג יו-לאן.

על גב' יאו שי-לאן בת 73 ממועצת וו-צ'ינג בטיאן-ג'ין השגיחו 3 אסירות במשך זמן ארוך. לעתים היו מרחיקים אותה מעיני אנשים במשך זמן מה ואז היא הייתה מופיעה כשכל פניה וגופה מכוסים חבלות.

אסירה פלילית הכלואה על רצח נדרשה להשגיח על גב' ליו יינג, אזרחית אמריקנית בשנות ה-50 שלה. היא נוהגת לנזוף בה לעתים קרובות, להציק ולהתעלל בה. גב' ליו הפכה כה חלשה שהיה עליה לעתים קרובות לבקר בבית החולים של הכלא לקבלת טיפול.

גב' ג'או שו-ג'ן בשנות ה-70 ממועצת וו-צ'ינג בטיאן-ג'ין נעצרה ב-20 באפריל 2019 ונגזרו עליה 5 שנים בכלא בתחילת 2020. לפני כמה חודשים היא הועברה לכלא הנשים בטיאן-ג'ין. 2 אסירו נדרשו להשגיח עליה באופן צמוד והן הכו אותה לעתים קרובות אם לא עשתה מה שהן דרשו.

כיום יש עדיין עוד מתרגלות הכלואות בכלא (השמות בכתבה באנגלית).