(Minghui.org) זהו סיפורה של אישה החיה לפי הערכים של מחויבות, יושר ומסירות.

בעלה של יאן, שיאנג-יו, הוא מתרגל של שיטה הרוחנית פאלון גונג. ב-1999, עם תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג שיאנג-ווי נשלח ליותר מעשר שנות מאסר משום שלא ויתר על אמונתו.

יאן המתינה לו בנאמנות כל השנים האלה.

כשפגשתי את הזוג בקיץ האחרון, שמעתי לראשונה את סיפורו של שיאנג-יו על המשפט שערכו לו ועל סבלו בכלא. אבל חרף כל מה שהוא עבר הוא נראה רגוע ושמח, ועל שפתיו היה כל הזמן חיוך חם.

לא נותר לי אלא להעריץ את הזוג על אהבתם זה לזו, שנמשכה לאורך השנים הכי הקשות.

לאחר ששיאג-יו נשלח לכלא, יאן נעצרה גם היא ופוטרה מעבודתה. יאן נולדה בבית אמיד ותמיד נהנתה מחיי יוקרה. היא מעולם לא סבלה מקשיים גדולים. אבל כעת היא נאלצה להתמודד לבדה ולגדל את בנם.

היא התפרנסה מעבודות מזדמנות, כמו עוזרת בית ושירותי ניקיון. היא טיפלה היטב בבנם, וגם בהורי בעלה.

לפעמים היא נסעה מאות קילומטרים לבקר את שיאנג-יו, אך השומרים דחו אותה ולא הכניסו אותה לתוך הכלא.

במשך השנים האלה היו גברים שניסו להציע לה הצעות בלתי הולמות. היא דחתה את כולם ונזפה בהם. ככל שחלף הזמן, אלה שהיו להם מחשבות מגונות החלו לכבד אותה.

בה בעת עבר שיאנג-יו עינויים בכלא. הוא נתלה והוכה. בחורף הקר הסוהרים שפכו עליו מים קרים. הוא התעלף מספר פעמים אך סירב להיכנע ולוותר על אמונתו.

קשה לדמיין כיצד הוא הצליח להחזיק מעמד לאורך כל השנים האין סופיות האלה. הוא שילם בגופו ונפשו כדי לאמת את אמונתו ולהגן על האמת. היושר שלו ואופיו האצילי נגעו ללבם של רבים, כולל ללב כמה מהסוהרים.

כששיאנג-יו השתחרר מהכלא, רבים באו לברך אותו ולקבל את פניו. משפחה, חברים ואף כמה זרים באו לחגוג את שובו.

מה שיאן ושיאנג-יו התנסו וחוו מגלם את הרדיפה של אלפי משפחות על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

לנוכח העריצות והרדיפה חסרות התקדים, יאן ושיאנג-יו סבלו באהבה ואמונה. כמתרגלת פאלון גונג, סיפורה של יאן הפיח בי כוח ושימש לי כהשראה להמשיך בהתנגדות השקטה לרדיפה ולרוע. אני מאמינה שהטוב ינצח בסופו של דבר ויביא לנו עידן חדש של תקווה.