(Minghui.org) כדי לציין את יום הפאלון דאפא העולמי ה-22 הקרב ובא, הנהלת מערכת מינג-הווי קוראת בזה להגשת מאמרים ועבודות אמנות בתחומי צילום, מוסיקה, ציור, שירה וקליגרפיה של תלמידי דאפא מסין ומשאר מדינות העולם. המטרה היא להשאיר עדות היסטורית לגדולת תלמידי הדאפא המטפחים תחת ההנחיה של עקרונות "אמת-חמלה-סובלנות", ועדות לחמלה של המאסטר, לי הונג-ג'י, כלפי תלמידי הדאפא ואנשי העולם, זה יביא את העובדות ואת התקווה לעוד אנשים שיוכלו בדרך זו להכיר את פאלון דאפא.

קהל היעד הוא אנשים מכל שדרות החיים ומתרגלים עמיתים.

לפיכך יש לקחת בחשבון שהניסוח, מבנה המשפט, ההיגיון, הפרשנויות, הדוגמאות והאיורים בעבודות המוגשות יכוונו כלפי אנשים שאינם מתרגלים, כך שקל יהיה לעקוב אחריהם, להבינם ולקבלם. יצירות אמנותיות צריכות לבטא נושא ברור ולהיות מופקות בטכניקות מסורתיות.

במהלך תקופת סוף הדהרמה רבת האירועים הזאת, אנו עומדים לנוכח קרב רציני בין הטוב לרוע, שבו תלמידי הדאפא הם התקווה היחידה לאנשים להינצל. לכל מתרגל המטפח ביציבות יהיו סיפורים טובים רבים בחיי היום יום, בעבודה ובמהלך הגשמת השליחות שלו/שלה. הסיפורים האלה מתעדים איך טוב-לב משנה את החיים ומרומם את המחשבות שלנו. על אף שיש מקרים הנראים אולי טריוויאליים, הם עדויות על איך טיפוח בדאפא משפר את המוסריות שלנו, את הגוף ואת הנפש, ואת החוכמה והיכולות שלנו. תוך כדי שיתוף ההתנסויות האלו בשפה קלה להבנה, אנחנו נוקיר אף יותר את הזדמנויות הטיפוח ונזכיר לעצמנו להתקדם במרץ בדיוק כמו בזמן שהתחלנו לטפח בראשונה. זה יעזור גם לעוד אנשים לראות מהו באמת הדאפא ולהתיישר בקו עם "פאלון דאפא הוא נפלא", "אמת-חמלה-סובלנות הם נפלאים".

אנחנו מקווים שכול הקוראים ישתתפו בהתלהבות וישלחו את העבודות שלהם מהר ככל האפשר. כמו בפעמים הקודמות, מספר העבודות המוגשות שיפורסמו ותאריכי הפרסום מבוססים על איכותהעבודות שיתקבלו.

עבור הכותבים מסין, אנא שילחו שם-עט מזהה, מגדר, גיל, מקצוע, והפרובינציה בה אתם גרים, את הגודל, ואת אמצעי היצירה. כותבים הגרים מחוץ לסין צריכים פשוט לציין בבירור את שמם, מקצוע, מקום מגורים, כתובת אימייל, מספר טלפון ואת גודל ואמצעי היצירה.

אנא שילחו את עבודותיכם באימייל ל: fahui@minghui.org

וציינו בשורת הנושא של האימייל: “World Falun Dafa Day Submission":

תאריך אחרון להגשה: 13 באפריל 2021.

בברכה

מערכת מינג-הווי

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים.
העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.