(Minghui.orgעל פי דיווחים, מתרגלים ברובע מסוים בבייג'ינג אוספים כספים בקרב תלמידי הדאפא, כאשר הם טוענים של-NTD ולשן יון נדרש סיוע כספי ושהמגיפה של וירוס המק"ס השפיעה על הופעות השן יון וגרמה להפסד של הכנסה. יש תלמידי דאפא שהיו עובדים פשוטים שיצאו לגמלאות, שתרמו בבת אחת 100,000 יואן, ויש מספר מתרגלים שכל אחד נתן עשרות אלפי יואן או מאה אלף יואן, ויש אפילו יותר מתרגלים שהשתתפו בעניין הזה. סוג כזה של דבר התרחש פעמים רבות בעבר, וכל פעם היו כמה מתרגלים שהתפתו ורומו. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על התפקיד שהוא מילא: מדוע משהו שהוא בבירור נגד הדאפא מוצֵא באופן עקבי קהל בקרב המתרגלים?

לא משנה מי עושה את זה, כשעושים את זה בסין הנשלטת על ידי המק"ס זה יביא סכנה למתרגלים ויפריע לנתיבי הטיפוח שהמאסטר תכנן עבור התלמידים. איזה סוג של אנשים נלהב לעורר דבר מהסוג הזה? שן יון לא היה עושה דברים באופן הזה.

ההתנהגות הזאת מֵפֵרה לחלוטין את הדברים שהמאסטר לימד בהקשר הרלוונטי. לא משנה את מי האנשים שאוספים את הכספים מכירים, או מי הוביל, כל דבר המפר את עקרונות הטיפוח שהמאסטר לימד הוא מוטעה. אנחנו מעודדים את כולם ללמוד יותר את הפא, ושכל אחד, כשהוא מתחיל מעצמו, ימשיך לקחת את הפא כמורה ולא ללכת שולל כל פעם אחרי תירוץ אחר.

הנהלת מערכת מינג-הווי

11 באפריל 2021

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי