(Minghui.org) בהצעת החלטה חדשה שהוצגה ב-4 במארס 2021 על ידי בית המחוקקים של מדינת מינסוטה, מחדשים חברי בית הנבחרים וסנטורים את קריאתם למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לעצור "רצח עם בדם קר וקצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בסין".

 הקפיטול של מדינת מינסוטה

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עם סדרה של 5 תרגילים מדיטטיביים. השיטה הוצגה לציבור ב-1992 והתפשטה במהירות תוך מספר שנים בכל רחבי סין. בשל הפופולריות המדהימה שלה הורתה המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) על קמפיין כלל ארצי נגד פאלון גונג ביולי 1999, בניסיון להכחיד אותה מסין בתוך 3 חודשים.

עם ההנחיות "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית", החלה המק"ס לכוון דיכוי ורדיפה כלפי מתרגלי פאלון גונג בכל רחבי סין.

עורכי דין לזכויות אדם כינו את הרדיפה "רוע חסר תקדים על הפלנטה הזאת". זוהי רדיפה שבה מתרגלי פאלון גונג נרצחים לאחר שאיבריהם החיוניים נקצרים מהם עבור תעשיית ההשתלות הנרחבת בסין.

על אף שלסין אין מערכת תרומת איברים מתפקדת, יש בתי חולים המפרסמים באתרי האינטרנט שלהם הבטחה לאיברים תואמים תוך שבועות או אפילו ימים. יש רופאים שהודו בגלוי שאיברים טריים בשפע מגיעים ממתרגלי פאלון גונג.

מאז דווחה לראשונה ב-2006 קצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון בסין, נאספו יותר מ-2,000 הקלטות בקול וסיפורי עדים המצביעים כולם על קיום הפשע הזה בשרשרת אספקה תחת הממשלה הקומוניסטית, המשטרה הצבאית ובתי החולים של המדינה.

China Tribunal (טריבונל עצמאי בנושא סין) שבראשו ישב סר ג'פרי נייס, מומחה בריטי מוביל בחוקי זכויות אדם, פרסם את החלטתו הסופית באחד במארס 2020 בהכרזה שקצירת איברים בכפייה של המק"ס מקורבנות חפים מפשע היא "פשע נגד האנושות" ונחשבת "לזוועות הגרועות ביותר המבוצעות" בעולם במאה האחרונה.

לפני הצגת הצעת ההחלטה האחרונה, העביר כבר הסנאט של מדינת מינסוטה החלטה ב-2016 המגנה את פשע קצירת האיברים בכפייה. ראה:

הסנאט של מינסוטה מעביר החלטה המביעה דאגה מקצירת האיברים בסין

על פי הצעת ההחלטה החדשה בסנאט – SF1783 – שנערכה במשותף על ידי 5 סנאטורים ובגרסה המשותפת של 13 חברי בית הנבחרים – HF1906 – בית המחוקקים על שני בתיו יכיר בקצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג כ"רצח עם בדם קר" ויקרא לאגודה הרפואית של מינסוטה ליצור "דו"ח על השתלות ופרקטיקות של רכישת איברים בסין, כמו גם על סטטוס אסירי מצפון כמקור להשתלות איברים".

בדצמבר 2020 הקונגרס האמריקני הציג גם כן הצעת חוק בנושא "עצירת קצירת איברים בכפייה". שמטרתו לעצור את המק"ס מלקצור איברים מאסירי מצפון. ראה:

הצעת חוק דו-מפלגתית הוצגה בקונגרס האמריקני לסיים קצירת איברים בסין

התוכן המלא של הצעת החוק מוצג בכתבה באנגלית בקישור מטה.

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי