(Minghui.org) מסע הטיוח והמידע הכוזב שהפיצה המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לגבי נגיף ווהאן (שגרם למגיפת ה-COVID-19), השפיע על חייהם של מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם.

במהלך תקופה מחרידה זו, אנשים רבים החלו לראות את אופיה האמיתי של המק"ס ולראות בעין אחרת את הפאלון גונג, אנשים אלה מבינים כעת שהם הולכו שולל על ידי המפלגה הקומוניסטית.

יום אחד פגשתי במסיבה עורך דין ידוע לזכויות אדם. הוא הביע את הערכתו לאלה התומכים בדמוקרטיה בסין, ולבני משפחותיהם של המעורבים בטבח שקרה ב -4 ביוני. הוא כינה את כולם "גיבורים".

הובלתי את השיחה לנושא הפאלון גונג, הוא נראה אדיש ומתחמק. סינים רבים – כולל אקדמאים – לא מבינים באמת מהו הפאלון גונג. זאת בשל קמפיין התעמולה הבלתי פוסק של המק"ס המכפיש ומשמיץ את השיטה.

אנשים רבים טוענים: "לרדיפת הפאלון גונג אין כל קשר אליי!" הם מעולם לא חוו את הרדיפה על בשרם לכן הם לא מרגישים את הכאב שנגרם בעקבותיה.

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שולטת בכל כלי התקשורת המרכזיים בסין, מקשה על אנשים לדעת את המצב האמיתי על וירוס ווהאן, מנסה להוליך שולל את העם הסיני ואת העולם כולו, בטענה השקרית שיש כיום רק קומץ קטן של נדבקים בנגיף הקורונה בסין מדי שבוע.

באסטרטגיה זו בדיוק השתמשה המפלגה כשטענה כי ב- 25 באפריל 1999, "מתרגלי הפאלון גונג שמו מצור על מטה המפלגה הקומוניסטית וכי הם עוסקים בפוליטיקה".

מה שקרה באמת באותו היום הוא שכ -10,000 מתרגלי פאלון גונג נסעו לבייג'ינג לבקש את שחרורם של 45 מתרגלים שנעצרו שלא כדין; לבקש רשות להפיץ ספרי פאלון גונג, ולאפשר להם לדבוק באמונתם ללא כל הפרעה מהממשלה.

ניידת משטרה מצוידת במספר מצלמות וידאו, צילמה את המתרגלים בזמן שהם עמדו בשורה מחוץ למתחם המרכזי של המפלגה,ג'ונג-נאן-האי. כל המתרגלים היו מודעים היטב להשלכות העומדות בפניהם בעתיד הקרוב.

המק"ס טענה כי המטה הראשי שלהם אינו מקום ביקור לאזרחים רגילים, ומי שמגיע לשם, זה כדי לגרום לבעיות או כדי להפיל את המשטר.

כשסיפרתי לחבר שלי (לא סיני), על העתירה ב-25 באפריל 1999, הוא שאל, "מה רע בללכת למטה המק"ס? זה היה בשביל לעתור. זו זכותו חוקית של כל אזרח להגיע לשם! ”

מה שעשו מתרגלי פאלון גונג באותו היום היה להגן על זכויותיו הבסיסיות של העם הסיני: חופש הביטוי, חופש ההתכנסות וחופש האמונה.

למרבה הצער, המק"ס מונעת מהעם הסיני זכויות בסיסיות אלה ומתייחסת אליהם כאל עבדים.

אם כל אדם בסין היה רשאי לומר את האמת, להקשיב לאמת, להבדיל בין נכון למוטעה, מסרב להאמין ולקבל את השקרים ודברי התעמולה של המק"ס, ייתכן שהמגיפה הכלל-עולמית של וירוס ווהאן לא הייתה מתרחשת.

למרות שעברו 21 שנה מאז העתירה של ה-25 באפריל, אנשים רבים עדיין מחזיקים בדעות שליליות לגבי הפאלון גונג. עליהם באמת להסתכל על העובדות במקום להאמין לשקרים המרושעים של המק"ס. רק אז הם יראו את האמת כפי שהיא!

הערת המערכת: ההשקפות המובעות במאמר מייצגות את דעת הכותב בלבד, והן באחריותו. על הקוראים לאמוד בעצמם את התוכן

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.