(Minghui.org) על אף שתרגלתי פאלון דאפא במשך שנים רבות, תמיד נאבקתי לסלק את ההחזקה שלי לתאווה. עבדתי קשה בשביל זה, וכששלחתי מחשבות נכונות הוספתי מחשבה לסילוק ההחזקה שלי לתאווה. הייתי מתוסכל ולא יכולתי להבין מדוע עדיין היו לי מחשבות אלו. הבנתי שהמצב הזה מסוכן לטיפוח שלי וזה גרם לי להיות מודאג.

המאסטר ראה את דאגותיי והצביע לי על כמה מאמרים על תאווה שקראתי באתר מינג-הווי. באחד מהם מצוטטות המילים של המאסטר:

"אני לא אדם רגיל. אני מתרגל. אל תתייחסו אלי כך, אני מטפח של פאלון דאפא". ("ג'וּאַן פַאלוּן", הרצאה שישית)

הבנתי שתאווה אינה חלק מהאני האמיתי שלי. זאת נקודת מפתח, כי תמיד חשבתי שהתאווה היא חלק אינטגרלי ממני. אבל זאת ישות רעה זרה, בעוד שהאני האמיתי שלי הוא טוב וטהור.

מאמר אחר דיבר על מתרגל שהייתה לו החזקה חזקה לתאווה שהוא חשב שהיא חלק ממנו. לילה אחד חלם שיש לידו נחש. הוא זרק את הנחש ולאחר זאת לא היו לו יותר מחשבות תאווה. הוא הבין שהנחש שלט במחשבותיו.

העמקת הבנותיי

הבנתי שכל פעם שעלו אצלי מחשבות רעות, לא הספיק רק לדחות אותן.היה עליי להשתמש בכוח האינסופי של הפא כדי להשמיד אותן. לכן, חזרתי ושיננתי את מילות המאסטר והתחלתי להבין אותן ברמה עמוקה יותר.

"אני לא אדם רגיל. אני מתרגל. אל תתייחסו אלי כך, אני מטפח של פאלון דאפא". (ג'וּאַן פַאלוּן")

אם אינני אדם רגיל, אז מי אני? לפי דברי המאסטר, אני מתרגל.

עם הגעתי להבנה זו הייתי מסוגל להבדיל את עצמי מאדם רגיל. בהסתכלות מרמה יותר גבוהה על תכני התאווה, הישויות המרושעות האלה היו בדרגה הרבה יותר נמוכה ממני. לאחר שחזרתי והזכרתי זאת לעצמי, נעשה הרבה יותר קל לסלק את ההחזקה הזאת.

כשהמאסטר לימד:

"אל תתייחסו אלי כך..."

הבנתי שאם אינני רוצה במשהו ואינני מאשר אותו, אזי אחרים לא יכולים לכפות זאת עליי. זאת אומרת שהברירה הייתה בידיי. ולכן אם אני כמתרגל לא הייתי רוצה בכך – אז אלו שהפריעו לי היו מושמדים, משום שהם היו הולכים נגד עקרונות הפא.

המילים האחרונות בציטוט של המאסטר:

"...אני מטפח של פאלון דאפא"

אישרו מחדש שזה מה שאני בחרתי להיות.

כוחו של הדאפא

כשאני מדקלם מילים אלו עם רצון נחוש, שום דבר לא יכול להפריע לי. מחשבותיי הנכונות נעשות יותר חזקות וכוח הפא משמיד את כל התכנים הרעים.

ההחזקה שלי לתאווה נחלשה, ועכשיו יש לי פחות מחשבות בלתי הולמות לגבי המין השני.

אבל החומר של התאווה יכול להיות ערמומי, לפעמים הוא מבזיק במוחי ונעלם, או שלפעמים כשאני מדבר עם אישה זה עולה לפתע, אבל נעלם לפני שאפילו הכרתי בזאת.

לפעמים יש לי את האשליה שלפא שאני קורא אין דבר עם סילוק התאווה, לכן אני נוטה לרפרף עליו. כתוצאה מכך, מחשבות תאווה ממשיכות להפריע לי.

לא משנה איך התאווה מתבטאת, כל עוד אני ממשיך לדקלם את הפיסקה הזאת מהפא, הממדים האחרים שלי מטוהרים. זהו כוחו של הפא, לטהר אותי ולאפשר לי להיטמע בפא.

בלילה הקודם חלמתי שאני מוקף בדגים מתים. חשתי שזה סמל לגורל מחשבות התאווה שלי. כעת אני חש יותר בנוח.

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי.