(Minghui.org) [מובאות] מתרגלי פאלון גונג הגיעו בשבת ה-20 במארס 2021 לפרייבורג וקיימו פעילות של הבהרת העובדות על המתרחש בסין לגבי רדיפת הפאלון גונג. הסגר בגלל וירוס הקורונה הוסר באזור, אבל היו הגבלות על מספר אנשים המותר בחנויות, ולכן המוני אנשים שעמדו בתורים עצרו לקרוא את המידע על הכרזות, כמו גם לשוחח עם מתרגלים כדי להבין יותר על השיטה ועל הרדיפה בסין. לאחר מכן הם חתמו על העצומה להביא לסיום האכזריות. חלקם לקחו עלונים והתכוונו להעביר מידע לאנשים נוספים. היו ששאלו היכן יוכלו ללמוד את התרגילים. כמה סינים הסכימו להתנער מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומארגוני הנוער שלה לאחר שנודעו להם העובדות.

אנשים אמרו כי הם ראו את הכרזות עם המסר: "לשים קץ למק"ס", "לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג" מרחוק, והכרזות משכו אותם. הם ניגשו לדוכן וניהלו שיחות עמוקות עם מתרגלים. הם גם ביקשו לחתום על העצומה כדי להביע את תמיכתם.

מתרגלי פאלון גונג קיימו פעילויות מחוץ לספרייה של אוניברסיטת ברייסגאו בפרייבורג, גרמניה

 עוברי אורח חותמים על העצומה לסיום הרדיפה

אישה סינית שיצאה מסין לפני עשור הייתה חברה במק"ס אבל כעת שהיא מתגוררת בחו"ל אין לה קשר איתם והיא חתמה שהיא פורשת מהמק"ס וארגוניה.

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי