(Minghui.org)

על פי כתבים של אסכולת הבודהא, האודומברה היא פרח קדוש המגיע מתחום גבוה ופורח פעם ב-3,000 שנה. שם הפרח פרושו: "פרח מבשר טובות מן השמים". צבעו לבן טהור. הצילום נשלח כדי לציין ולחגוג את יום השנה ה-29 להצגת הפאלון דאפא (פאלון גונג) לציבור.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]