(Minghui.org) לעתים קרובות אני רואה את ההורים שלי מתווכחים, והטיעונים שלהם מבוססים בדרך כלל על נימוקים של אנשים רגילים. בדרך כלל נראה שאמי, שהיא מתרגלת, היא הצודקת.

כשאבא שלי מנבל את הפה או מתנהג בצורה לא הגיונית, אמא שלי אומרת: "אם אני טועה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל אם אני צודקת, אל תאשים אותי שאני טועה".

כשהם רבים אני מנסה לתווך ביניהם. אבל כל הזמן אני תוהה מדוע אמי לא מבינה שהיא צריכה להסתכל פנימה. מדוע היא מחזיקה בהיגיון האנושי וממשיכה להתווכח?

יום אחד ניקיתי את הבית והייתי די מרוצה ממה שעשיתי. כשאחותי חזרה הביתה באותו ערב, היא אמרה שעשיתי עבודה גרועה. היא הרימה את קולה יותר ויותר.

התעצבנתי וחשבתי: “התאמצתי מאוד לנקות את הבית ואת לא מרוצה ממה שעשיתי. אז למה שאת לא תנקי בעצמך!". היא המשיכה להתלונן.

הבנתי שכמו אמי, אני נאחזת בהיגיון אנושי ובחשיבה אנושית.

המאסטר אמר:

"כאשר קונפליקט כלשהו צץ או משהו קורה, אמרתי לכם שלא רק שני הצדדים בקונפליקט צריכים לחפש סיבות מצדם, גם כל צד שלישי צריך לחשוב על עצמו - מדוע אתה זה שצופה בכך? כאשר אתה משתתף ישיר בקונפליקט, זה עוד יותר המקרה, אבל מדוע אינך מוכן לטפח את עצמך?" ("ללמד את הפא בועידה בשיקאגו ב-2004")

ראיתי כל כך הרבה ריבים וסכסוכים בין הוריי, אבל מעולם לא הסתכלתי פנימה. הדבר היחיד שחשבתי עליו היה לתווך ביניהם [ולהרגיע את הרוחות]. ברור שאימא שלי צריכה להסתכל פנימה כדי לשפר את עצמה, אבל מכיוון שהייתי שם, האם לא הייתי צריכה גם אני לחשוב איך זה נוגע לי ואילו החזקות זה מעלה אצלי? לא הבנתי את זה אז, אלא חשבתי רק שאמי צריכה להסתכל פנימה.

אני מבינה עכשיו שנושאים מתעוררים כאשר אנו מגיעים לרמה מסוימת של טיפוח. יכול להיות שאם אומדים לפי ההיגיון האנושי אני יכולה להיות צודקת. אך האם לבי זז כשאחרים טועים לגבי או מתלוננים עליי? האם אוכל להתעלות מעל המושגים האנושיים שלי לגבי האם אני צודקת או טועה, ולשפר את השין-שינג שלי?

ברגע שהבנתי את זה, הרגשתי כאילו אבן הוסרה מלבי. אני אסירת תודה שהוריי ואחותי נתנו לי את ההזדמנויות האלו להרחיב את לבי ולשפר את עצמי. אני אסירת תודה על הסידור הרחום של המאסטר!

הערת המערכת: ההשקפות המובעות במאמר מייצגות את דעת הכותב בלבד, והן באחריותו. על הקוראים לאמוד בעצמם את התוכן.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]