(Minghui.org) במשך זמן מסוים גופי הרגיש כבד והייתה לי אי נוחות בבטן. כשעבדתי מול המחשב הרגשתי סחרחורת. ובנוסף, היה לי קוצר נשימה ודופק מואץ אפילו כשעשיתי עבודה קלה.

כשקראתי לאחרונה את המשפט מג'ואן פאלון: "הטיפוח תלוי באדם עצמו – הגונג תלוי במאסטר" ("ג'ואן פאלון", הרצאה ראשונה "מדוע הגונג לא גדל עם התרגול"),

פתאום הייתה לי הבנה עמוקה יותר למה שהמאסטר מלמד אותנו.

התחלתי לתרגל פאלון דאפא בשנת 1995. מתוך הפא הבנתי שהמאסטר ניקה את הדברים שגרמו למחלות - יכולתי ממש להרגיש את ההבדל. ידעתי גם שהמאסטר חילק את הקארמה שנותרה והציב אותה ברמות שונות של הטיפוח שלנו. מה שמאפשר לנו הזדמנויות לשפר את השין-שינג שלנו, להעלות את הרמה, ולהפוך את הקארמה שלנו לחומר לבן - לדה.

אז כשהתחלתי להרגיש כבד ולא טוב הבנתי שזה חייב להיות קשור למצב הטיפוח שלי. הרגשתי שזה רמז שעליי להשתפר. ככל הנראה, השין-שינג שלי היה תקוע ברמה מסוימת זמן רב מדי, ולכן נראה היה כאילו גופי לא בריא.

המאסטר אמר:

"ברגע שתשפר את השין-שינג שלך גופך יעבור שינוי עצום. במהלך השיפור בשין-שינג, החומר שבגופך ישתנה בוודאות". ("ג'ואן פאלון", הרצאה ראשונה, "מדוע הגונג לא גדל עם התרגול")

אז מה הבעיה שלי? עשיתי את שלושת הדברים מדי יום, אך כשבדקתי כיצד אני עושה אותם, ידעתי שיש לי החסרות בטיפוח שלי. נראה היה שהבעיה הגדולה ביותר שלי הייתה המצב הנפשי שלי ומצב המחשבה שלי כשקראתי את הפא.

הייתי חלק מקבוצת לימוד פא שכבר הרבה זמן למדה בצורה מקוונת באמצעות האינטרנט. אבל כשהגיע תורי לקרוא, בדרך כלל קראתי באופן אוטומטי, וכשהאחרים קראו הייתי פזור דעת ולא מרוכז.

המאסטר אמר:

"לכן אלו בעיקר התלמידים שלא היו מתמידים מאוד, אלו שלא לומדים את הפא לעתים קרובות, או אלו שמחשבתם במקום אחר כשהם לומדים את הפא, שהופרעו במידה הרבה ביותר ושנרדפו באופן החמור ביותר. זה תמיד כך". ("לימוד הפא בוועידת הפא של 2010 בניו יורק")

הבנתי שמצב הטיפוח שלי היה בדיוק כמו שהמאסטר הזכיר בהרצאה הזאת: "... אלו שמחשבתם במקום אחר כשהם לומדים את הפא,". הבנתי שהייתי במצב הזה הרבה מאוד זמן.

מכיוון שהקצבתי לעצמי זמן ללימוד פא, הייתי צריך להתייחס אליו ברצינות ולהתמקד. ברגע שהמחשבות שלי התחילו לנדוד, מיד הזכרתי לעצמי להתמקד בכל מילה.

לאחר שאיזנתי את עצמי והתאמתי את מחשבותיי, הרגשתי שוב עטוף בחגיגיות ובקדושה של הפא של המאסטר. הפא הגיע לנשמתי, והרגשתי שמצב הטיפוח שלי משתפר ומתרומם. גם גופי עבר שינוי משמעותי.

לאחר שעברתי את המבחן וקראתי מחדש את דברי המאסטר:

 "הטיפוח תלוי באדם עצמו – הגונג תלוי במאסטר". ("ג'ואן פאלון", הרצאה ראשונה " מדוע הגונג לא גדל עם התרגול"),

הייתה לי הבנה חדשה: כאשר אנו משנים את מצבנו הלא נכון, מבצעים פריצת דרך במהלך מצוקה ומשפרים את עצמנו, האנרגיה שלנו, שהוענקה על ידי המאסטר, תציג את כוחה ונוכל להציל עוד אנשים.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]